Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Här är de som backar oss!

  Vi har fått stöd för vår konflikt från många olika organisationer och även från privatpersoner. Här är hälsningar från några av de som stöttar oss. Tack till alla som backar vår konflikt.

 • Vårdförbundet öppnar för förhandling under medling på Sobonas område

  Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

 • Hemställan på Sobonas avtalsområde idag

  Idag den 13 juni kommer Vårdförbundet att ta emot en hemställan på Sobonas avtalsområde. Det rör bland annat kommunala företag, inte kommuner och regioner. Efter att den överlämnats kommer förbundsstyrelsen att analysera innehållet och beslut fattas tidigast under fredagen.

 • Backa konflikten!

  Vi har infört övertidsblockad samt gått ut i strejk för att SKR och Sobona är helt ovilliga att förhandla om sänkt arbetstid. Du kan stödja konflikten på många olika sätt.

 • Explosiv ökning av sjukfrånvaro inom välfärden

  Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterade sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor. Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.  

 • Fler manifestationer för att rädda vården

  Både Jönköping och Östersund ordnar manifestationer på lördag den 15 juni. Kom och visa ditt stöd för att rädda vården!

 • Utökad strejk för kortare arbetstid

  Den 11 juni togs fler ur Vårdförbundets legitimerade yrkesgrupper ut i strejk. Den utökade strejken omfattar bland annat fler arbetsplatser i de regioner och på de sjukhus där det redan är strejk. Därtill omfattas nu region Värmland.

 • Strejk för kortare arbetstid inledd

  Den 4 juni inleddes Vårdförbundets strejk för kortare arbetstid. Strejken omfattar universitetssjukhusen i fem regioner samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm.

 • Vårdförbundet överens med regionerna om strejkvarsel

  Nu är samtliga lokala förhandlingar om Vårdförbundets strejkvarsel klara inför att strejken träder i kraft på tisdag den 4 juni klockan 11. Inget ärende har gått till den centrala nämnden som bedömer om strejken är samhällsfarlig.

 • Flera manifestationer i helgen för att rädda vården

  Lördagen den 1 juni samlas vi i solidaritet för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker över hela Sverige. Under parollen #Räddavården organiserar vi kraftfulla manifestationer i Göteborg, Malmö och Umeå, alla med start klockan 12.00.

 • Vårdförbundet utökar strejkvarsel

  Vårdförbundet har idag varslat om utökad strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar. Det nya varslet omfattar omkring 170 arbetsplatser och innebär att region Värmland och region Västmanland också varslas om strejk. I de sedan tidigare varslade regionerna samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset utökas varslet. Strejken i det nya varslet inleds den 11 juni klockan 11.00.

 • Vårdförbundet varslar om strejk i fem regioner

  Den 21 maj varslade Vårdförbundet runt 2 000 medlemmar i fem regioner om strejk. Strejken inleds den 4 juni klockan 11.00. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden för över 68 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

 • Starkt stöd hos allmänheten för konfliktåtgärder – nu utvidgas blockaden

  En majoritet av befolkningen oroar sig över vårdpersonalens arbetsbelastning och hur det påverkar dem som patienter. Det visar en ny Novus-undersökning. Den visar också att nära 70 procent är positiva till Vårdförbundets krav på en arbetstidsförkortning och att en majoritet stödjer förbundets konfliktåtgärder. Idag klockan 16.00 utvidgas blockaden till 29 kommuner.

 • Vårdförbundets avtalsrörelse och konflikt får stor uppmärksamhet

  Den 19 december 2023 sa Vårdförbundet upp det centrala kollektivavtalet HÖK22 för att få chans att förhandla fram nya och bättre villkor för dig som medlem.

 • Vårdförbundet varslar om utökad övertidsblockad

  Vårdförbundet har den 6 maj varslat om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad i 29 kommuner. Blockaden träder i kraft den 20 maj klockan 16.00 och omfattar ytterligare drygt 5000 medlemmar. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar bland annat elevhälsa och hemsjukvård.

 • Vårdförbundet kräver skadestånd för skyddsarbete

  Vårdförbundets blockad mot SKR /Sobona har lett till att regionerna beordrar medlemmar till skyddsarbete. Detta missbrukas i hög grad och därför har Vårdförbundet fram till fredag den 3 maj inlett 105 tvister där vi yrkar på skadestånd. Blockaden fortsätter eftersom SKR fortsatt inte uttryckt vilja att möta Vårdförbundets yrkanden om kortare arbetstid för att rädda vården.

 • Vi tänker inte längre betala med vår hälsa

  I dag går vi ut i konflikt. Från klockan 16.00 kommer vi – 63 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i landets samtliga regioner – inte jobba övertid eller mertid.

 • Vårdförbundet lägger motbud till SKR och Sobona

  Under onsdagen fick Vårdförbundet nya avtalsförslag gällande SKR respektive Sobona. Vårdförbundets förbundsstyrelse har tackat nej eftersom de fortsatt inte möter förbundets yrkanden. Samtidigt har Vårdförbundet lagt ett motbud som SKR och Sobona ska svara på senast klockan 11 den 25 april. Nås ingen uppgörelse träder blockad i kraft för 63 000 medlemmar samma dag klockan 16.00.

 • Vårdförbundet i medling med Sobona

  Medlingsinstitutet har den 19 april 2024 beslutat om medling i den pågående avtalsrörelsen mellan Vårdförbundet och Sobona, arbetsgivarorganisation för kommunala bolag.

 • Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

  Vårdförbundet har, den 11 april, varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och fyra kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad och omfattar omkring 63 000 medlemmar. Det börjar gälla från den 25 april.

 • Vårdförbundets medlemmar kan få sämre villkor med nytt avtal

  Vårdförbundets medlemmar kan stå inför omfattande försämringar i arbetsvillkoren. Arbetsgivarna vill att det ska bli möjligt att göra avvikelser från arbetstidslagen och försämra både arbetstider och arbetsmiljö. De hänvisar till bland annat Sveriges inträde i Nato.

 • Medlare utsedda för medling mellan Vårdförbundet och SKR

  Nu har Vårdförbundet och SKR/Sobona utsett medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Medlare blir Gunilla Runnqvist och Göran Gräslund och medlingen inleds den 1 april.

 • Vårdförbundet begär att förhandlingsmedlare utses i förhandlingarna med SKR

  Vårdförbundets förbundsstyrelse har idag fattat beslut om att begära att förhandlingsmedlare utses till avtalsförhandlingarna med SKR. Avtalet med SKR löper ut den 31 mars och parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

 • Jämställdhetsfrukost med fokus på kortare arbetstid

  På internationella kvinnodagen ordnade Vårdförbundet Jämställdhetsfrukost med panelsamtal. Flera politiker samt förbundsordförande Sineva Ribeiro deltog och det brände till när deltagarna diskuterade utmaningarna för de som arbetar inom hälso- och sjukvården idag och då särskilt att så många jobbar deltid för att orka med sitt arbete.

 • Deltidsarbete kostar sjuksköterskor 7 miljoner kronor

  En sjuksköterska som jobbar 75 procent av en heltid går i genomsnitt miste om minst 7 miljoner kronor i lön under sitt yrkesliv. Det visar nya beräkningar från Vårdförbundet. Samtidigt arbetar så många som 30 procent av förbundets medlemmar idag deltid, många för att de inte orkar heltid.

 • Fyra av tio unga tror inte att de kommer arbeta kvar inom vården

  Kompetensförsörjningen är hälso- och sjukvårdens största utmaning idag. Samtidigt visar en ny rapport från Vårdförbundet att drygt fyra av tio unga upp till 29 år inte tror att de kommer stanna inom vården under resten av sitt yrkesliv. Var femte ung person vittnar om att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera. – Det här måste vi se som ett nödrop, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Läs förbundsordförande Sineva Ribeiros tal från Lön hela dagen

  På manifestationen Lön hela dagen, om löneskillnaden mellan män och kvinnor, höll förbundsordförande Sineva Ribeiro tal. - Du ska kunna ha tid över för annat än jobb och kunna värna din fritid och hälsa. Du ska också ha en lön som är jämställd.

 • Pausade lönesamtal för dig i region och kommun

  Vårdförbundet är just nu i avtalsrörelse med SKR och Sobona för att komma överens om ett nytt kollektivavtal för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt företag. Eftersom delar av det berör löneavtalet kan det komma att förändras. Det kan påverka både grunden för lönesamtalet och övriga delar i löneprocessen. Därför är det viktigt att du inte pratar lön med din arbetsgivare innan detta är klart.

 • Löneenkät på väg

  I februari skickar vi ut en löneenkät till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Dina svar är viktiga för oss!

 • Gemensamt uttalande från Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund om Gaza

  Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar.​

 • Svenskarna vill att sjukvården räddas från nedskärningarna

  Tre av fyra i den svenska allmänheten oroas nu över de nedskärningar som pågår i hälso- och sjukvården runt om i landet. Det visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet presenterar. Allmänheten tror att besparingarna kommer leda till längre vårdköer och större risk för patientskador. Mer än varannan vill nu att regeringen skjuter till mer pengar för att rädda sjukvården.

 • Fler unga går med i Vårdförbundet

  Många unga väljer nu att gå med i Vårdförbundet. Under förra året blev runt 4600 studerande nya medlemmar i förbundet. Vårdförbundet organiserar totalt 114 003 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

 • Stefan Krantz har fått årets Queen Silvia Nursing Award

  Stefan Krantz, sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Jönköping, och Josefine Caesar, undersköterska vid Region Värmland, är årets svenska vinnare av Queen Silvia Nursing Award.

 • Vårdförbundet kräver förkortad arbetstid och högre löner!

  Vårdförbundet säger upp huvudöverenskommelsen, HÖK22, med SKR och Sobona. I det nya avtalet vill förbundet se förkortad arbetstid och högre löner. Avtalet omfattar 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor anställda i kommuner och regioner.

 • Kurs: Steg för steg mot personcentrerad och nära vård

  Varför liknar vårt hälso- och sjukvårdssystem en skärgård av isolerade öar, utan fungerande gemensamt sammanhang? Välkommen på en webbkurs som tar upp detta och steg för steg tar dig närmare en personcentrerad nära vård.

 • God jul & gott nytt år!

  Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, önskar alla medlemmar en god jul, ett gott nytt år och tackar för ert engagemang.

 • Vi skänker pengar till Läkare utan gränser

  Under 2023 har krig, konflikter och naturkatastrofer följt på varandra. Vårdpersonal är ofta först på plats och de kan sällan lämna farliga områden. Läkare utan gränser utför ett viktigt arbete under svåra förhållande och Vårdförbundet har tilldelat organisationen 2023 års katastrofbidrag på 100 000 kronor.

 • Vårdförbundet i avtalsrörelsen 2024

  Nu går vi snart in i avtalsrörelse där vi förhandlar dina arbetsvillkor. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Det är ofta tuffa förhandlingar där utgången är oviss. Men våra förhandlare gör allt för att du ska få det bättre.

 • Tre av tio jobbar deltid i vården – många orkar inte heltid

  Vårdköerna i Sverige växer. Samtidigt arbetar närmare 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid. Många uppger att de gör det för att orka. Det framgår av en ny rapport från Vårdförbundet. ”Det är orimligt att arbetet är så krävande att man inte orkar heltid ”, säger förbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Tre medlemmar vinner Vårdförbundspriset!

  I år går Vårdförbundspriset till tre medlemmar i Vårdförbundet. Det delas ut i samarbete med Folksam och är bland de största priserna inom hälso- och sjukvården i Sverige.

 • Grattis Johanna Ling - Årets Vårdchef 2023!

  Regionchefen Johanna Ling utsågs under en ceremoni på Bergendals konferenscenter den 28 november, till Årets Vårdchef. Hon uppmärksammas för hennes ihärdiga arbete med att utveckla regionens personcentrerade primärvård, utifrån både personal och patienter.

 • Region Skåne krävs på 8,8 miljoner för olaglig övertid

  Arbetsmiljöverket har, efter begäran från Vårdförbundet avdelning Skåne, fastslagit att Region Skåne brutit mot arbetstidslagen. Nu döms Region Skåne att betala sanktionsavgift på totalt hela 8,8 miljoner kronor för olaglig övertid.

 • Marlene Juhl omvald ordförande för Vårdförbundet Student

  Vårdförbundets studentorganisation har valt ny styrelse för ett år framåt. Vid årsmötet blev Marlene Juhl omvald som ordförande för Vårdförbundet Student. Tillsammans kommer de fokusera på att den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, blir mer tillgänglig och att alla nyexaminerade får en god introduktion på sina arbetsplatser.

 • Skydda civila och vårdpersonal i Israel och Palestina

  Vårdförbundet har, tillsammans med fackförbund från totalt 154 länder, antagit en nödresolution som kräver skydd för civila och för dem som arbetar i bland annat hälso- och sjukvården i Israel och Palestina.

 • Ny förening för chefer och ledare

  Nu finns det en egen förening för Vårdförbundets 4400 chefer och ledare. Chefer och ledare inom hälso- och sjukvården har en avgörande betydelse för vårdens utveckling, för möjligheterna att ge en god och säker vård och för arbetsmiljön.

 • De kan vinna Vårdförbundspriset och Årets Vårdchef

  Nu är finalisterna klara till 2023 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam. Med prissumman på 500 000 kronor är det ett av Sveriges största hälso- och sjukvårdspriser. Även finalisterna till Årets vårdchef är klara.

 • Högre pension till medlemmar i privat ambulans

  Vårdförbundet har kommit överens med Almega Vårdföretagarna Bransch Ambulans om att införa flexpension, vilket innebär en väsentlig höjning av medlemmarnas totala pension. Utöver flexpension innebär överenskommelsen bland annat också höjda OB-ersättningar och att besked ska lämnas om huruvida medarbetaren bedömts vara särskilt yrkesskicklig.

 • Avtal klart för statliga avtalsområdet

  Vårdförbundet har genom det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år.

 • Regeringens budget ett stålbad för hälso- och sjukvården

  I höstbudgeten tillför regeringen 6 miljarder till regionerna nästa år. Det är ett välkommet tillskott, men långt ifrån regionernas prognosticerade underskott på 22 miljarder. I praktiken innebär det ett stålbad som kommer att påverka hälso- och sjukvården.

 • Ina Loarp från Mjölby vinnare av Årets Studenthandledare 2023

  Bästa studenthandledaren finns i Mjölby. Det tycker Vårdförbundet Student som utsett Ina Loarp, biomedicinsk analytiker på Mjölby Vårdcentral till årets vinnare som bästa handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

 • Patienter måste lita på oss som jobbar inom vården

  Vid regeringens pressträff om tilläggsdirektiv i utredningen om stärkt återvändandeverksamhet stod det klart att även undantag för vårdgivare och lärare ska utredas. Vårdförbundet förutsätter att utredaren kommer att tillgodose att yrkesgrupper inom bland annat vård, skola och omsorg inte ska behöva agera angivare gentemot de människor de möter i sitt yrke.

 • Högre pension för Vårdförbundets medlemmar i privat sektor

  Vårdförbundet har kommit överens med Fremia om att införa delpension, vilket motsvarar flexpension på övrig privat sektor. Fullt utbyggt innebär det att medlemmarna får ytterligare två procent i pensionsavsättning. Det innebär att i stort sett alla Vårdförbundets medlemmar på privat sektor nu kommer att få betydligt högre pension.

 • Nya avtal med Almega Vårdföretagarna ger medlemmar högre pension

  Vårdförbundet har kommit överens med Almega Vårdföretagarna om att införa flexpension, vilket innebär en väsentlig höjning av medlemmarnas totala pension. Utöver flexpension innebär överenskommelsen bland annat också höjda OB-ersättningar och att besked ska lämnas om huruvida medarbetaren bedömts vara särskilt yrkesskicklig.

 • Nya regler vem som får kalla sig undersköterska

  Från och med den 1 juli 2023 gäller nya regler om vem som får använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Bland annat behövs det ett bevis, då undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

 • Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

  Vårdförbundet har kommit överens med Arbetsgivaralliansen om nytt avtal för branschen Vård och Omsorg. Avtalet sträcker sig fram till sista september 2025 och ger löneökningar med 4,1 % det första året och 3,5 % resten av avtalsperioden.

 • Höjda OB-ersättningar från 1 april 2023

  Du som arbetar i region, kommun eller kommunalt företag får höjda ob-ersättningar från 1 april. Höjningen ligger i nivå med det normerande industrimärket på 4,1 procent.

 • Privata avtal förlängda – förhandlingar fortsätter

  De centrala förhandlingarna med Almega Vårdföretagarna rörande Bransch D, E och F samt med Fremia rörande HVO-avtalet är förlängda. Parterna bedömer att de behöver mer tid för att slutföra förhandlingarna.

 • Högskolan Kristianstad bäst på VFU enligt vårdstudenter

  I en studie som gjordes under våren 2023 har nästan 1000 medlemmar i Vårdförbundet Student svarat vad de tycker om sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Högskolan Kristianstad får bäst betyg av studenterna, följt av Röda Korsets Högskola och Högskolan i Halmstad.

 • Ny lönestatistik för 2022 ute nu!

  Nu hittar du lönestatistiken för 2022 i vårt lönestatistikverktyg. Där kan du söka på yrke, befattning och län för att hitta de löner som ligger närmast dig. Lönestatistikverktyget är tillgängligt för dig som är medlem.

 • Nytt pensionsavtal klart för anställda inom staten

  Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer man att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och Vårdförbundet tillsammans med övriga förbund inom OFR/S,P,O.

 • Ny överenskommelse om restriktiv dispens från dygnsvilan

  Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackliga parter och SKR/Sobona sett att det kan finnas ytterligare behov utöver de undantag som redan finns kopplade till minst 11 timmars alternerande dygnsvila. Dispensen ska tillämpas restriktivt och kan som mest medge att jour och arbete tillsammans kan förläggas upp till maximalt 24 timmar.

 • Så påverkar det nya industrimärket dig som medlem

  Nu är det så kallade märket framförhandlat mellan parterna inom industrin. Det blev 4,1 procent. Så påverkar det dig som medlem i Vårdförbundet

 • Dags att välja tjänstepensionsavtal

  Du som är född mellan 1958 och 1985 och har en fast månadslön över 44 375 kr eller som vid årsskiftet 22/23 hade en förmånsbestämd ålderspension (FÅP) har fått eller kommer att få ett erbjudande om att byta till tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

 • Vår medlemsservice är topp 3 i Sverige

  Vårdförbundet är stolt över att ha blivit utsedd till ett av de bästa bolagen på medlemsservice inom förbund, av Brilliant Future. Vår medlemsrådgivning kom på plats tre i Brilliant Awards.

 • Den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag!

  Grattis till alla oss som har kollektivavtal på arbetsplatsen! Det firar vi på kollektivavtalets dag den 17 mars.

 • Uppehåll i tjänstepensionen gör det lönsamt att arbeta efter pensionering

  Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och SKR uppmanat regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionen.

 • "Mycket återstår men vi är en bra bit på väg"

  På kvinnodagen, den 8 mars, vill vi berätta om vårt påverkansarbete för jämställdhet. Där ingår bland annat regeringssatsningar på kompetensförsörjning och på förlossningsvård och kvinnohälsa samt 33 procent högre tjänstepensionsavsättningar och skärpta regler för 11 timmars dygnsvila.

 • Vi håller med IVO:s kritik av akutsjukvården

  IVO har rätt i sin analys där de kritiserar landets samtliga 27 sjukhus. Akutvårdens problem är bara toppen av ett isberg. Det är dags för kriskommission.

 • Bli redo för jobbstarten med digitala guiden Ny på jobbet

  Ska du snart ta examen och börja jobba? Eller börja på en ny arbetsplats? Då tipsar vi om digitala guiden Ny på jobbet.

 • Krav på åtgärder för att minska hot och våld inom vården

  43 procent av Vårdförbundets medlemmar utsattes någon gång under 2022 för hot och 22 procent har någon gång under året utsatts för våld, visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet beställt. Vi kräver bland annat mer fokus på förebyggande arbete, stopp för riskabelt ensamarbete och skärpt lagstiftning.

 • Sjuksköterskestudenten Sara Rosenberg vinner Queen Silvia Nursing Award 2022

  Sara Rosenberg, som till vardags studerar till sjuksköterska vid Högskolan i Kristianstad, är den 10:e vinnaren av Queen Silvia Nursing Award i Sverige.

 • Vårdförbundet skänker 100 000 kr i katastrofbidrag

  Vårdförbundet avsätter varje år 100 000 kronor för att kunna bidra vid globala kriser och katastrofer. 2022 skänkte vi pengarna till Röda Korsets arbete för att förena anhöriga och familjer i världen.

 • Avtal med Almega Vårdföretagarna förlängda

  Avtalen Bransch D, E och F mellan Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna förlängs till den 31 maj.

 • Skärpta regler ger medlemmar garanterad dygnsvila

  Vårdförbundet är överens med SKR och Sobona om förändringar i AB, Allmänna bestämmelser. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2023 och ska garantera att medlemmar får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila.

 • Avtal uppsagt på Fremias avtalsområde Hälsa, vård och omsorg

  Arbetsgivarorganisationen Fremia har sagt upp kollektivavtalet Hälsa, vård och omsorg med Vårdförbundet.

 • Vårdförbundet stödjer kvinnors rättigheter i Iran

  Vi står upp för kvinnorna i Iran och fördömer den iranska regimens bemötande av sina medborgares protester. Våld och förtryck är oacceptabelt och vi ser att kvinnor är särskilt utsatta i sin kamp för lika rättigheter.

 • Yrkande om jämställt och hållbart yrkesliv i den privata välfärdssektorn

  Vårdförbundet har sagt upp avtalen Bransch D, E och F och förhandlingar har inletts med Almega Vårdföretagarna. Fokus ligger på arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv samt ökad livslön och förbättrade pensionsvillkor.

 • Svenska Kyrkan: Nytt omställningsavtal och nya möjligheter för att studera

  Parterna inom Svenska Kyrkans avtalsområde har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för anställda inom Svenska Kyrkan. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställnings- och kompetensstöd som för regioner, kommuner och kommunala bolag. Det nya omställningsavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022.

 • Regionerna som satsar på kompetens i hälso- och sjukvården

  Region Gävleborg satsade rejält på Vårdförbundets medlemmar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor under 2021 visar ny partsgemensam lönestatistik* som omfattar nära 45 000** anställda i regionerna. Med en löneutveckling på 5,1 procent toppar regionen löneutvecklingsligan för 2021 och klättrar uppåt från botten.

 • Nytt omställningsavtal och nya möjligheter att studera för statligt anställda

  Parterna i statlig sektor har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och nya studiestöd för de som är anställda i staten. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställningsstöd och kompetensstöd som för anställda i den privata sektorn.

 • Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats

  SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. 

 • Nytt Saltsjöbadsavtal i hamn

  Idag undertecknades ett nytt historiskt huvudavtal på privat sektor om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK (där Vårdförbundet ingår) och Svenskt Näringsliv. En seger för den svenska modellen, menar parterna efter ceremonin i Saltsjöbaden.

 • Höjd ålder för intjänande av tjänstepension för dig i privat sektor

  Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.   

 • Jönköping och Kristianstad bäst på VFU igen

  I en ny enkät svarar drygt 1 000 medlemmar i Vårdförbundet Student vad de anser om sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Studenterna ger sin VFU ett generellt högt betyg, 4,38 i snitt, men betyget har sjunkit jämfört med 2021 (4,54).

 • Nyhet: Ombudsmän med fokus på chefsfrågor inom arbetsrätt

  Det nya stödet för dig som är chefsmedlem bygger på att tillvarata din arbetssituation på bästa sätt, som att ge råd och stöd i rättigheter som rör din egen anställning samt vid förhandlingar. Målet är att tillgodose dina specifika frågor inom det arbetsrättsliga området.

 • Uppgörelse med Svenska kyrkan

  Parterna är nu överens om att anta medlarnas bud och därmed är den varslade konflikten avblåst. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras och medlemmarna får sin nya lön retroaktivt från 1 april 2022. Parterna är också överens om villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.

 • Konflikten inom Svenska Kyrkan är avblåst

  Konflikten inom Svenska kyrkan och alla stridsåtgärder är avblåsta. Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Skao har accepterat medlarnas slutbud.

 • När får jag min nya lön och varför dröjer det?

  Löneöversynen 2022 har inte kunnat slutföras under tiden Vårdförbundet förhandlade om ett nytt centralt kollektivavtal, HÖK 22, för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. När nu förhandlingarna är avslutade kan också löneöversynen slutföras.

 • Vårdförbundet förbereder för konflikt på kyrkans område

  Vårdförbundet har sagt upp förlängningen av löne- och villkorsavtalet med Svenska kyrkan samt förbereder för att ta ut medlemmar i konflikt.

 • Strandade förhandlingar på Svenska kyrkans område

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO kräver försämrade villkor för att ge samma möjligheter till omställning som redan avtalats om för resten av arbetsmarknaden. Detta kan de fackliga parterna, däribland Vårdförbundet, inte acceptera och begär därför frivillig medling för att lösa förhandlingarna.

 • HÖK 22 – för ett jämställt och hållbart yrkesliv

  Från 1 april gäller ett nytt 2-årigt kollektivavtal för dig som arbetar i region, kommun och kommunalt bolag. Avtalet innehåller bland annat fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, flera koll- och kontrollpunkter för bättre arbetsmiljö, förbud mot återkrav vid utbildningsanställningar samt höjd ersättning vid mer är 200 timmar övertid eller mertid. Vi har också träffat en överenskommelse om en Kompetenskommission som ska arbeta med att trygga kompetensförsörjning och god arbetsmiljö i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

 • Förhandlingarna med SKR och Sobona förlängs

  Vårdförbundet är överens med SKR och Sobona om att fortsätta förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Därför förlängs det nuvarande avtalet medan den centrala förhandlingen fortsätter.

 • Exklusiva fotoutställningar om coronapandemin

  Pandemin har präglat vården i stor utsträckning. Genom två fotoutställningar vill vi visa två olika perspektiv av coronapandemin. Dels medlemmarnas egna bilder där de skildrar sin vardag i sin yrkesroll. Och dels fotograf Paul Hansens dokumentation av coronapandemin inifrån.

 • Så stöder Vårdförbundet Ukraina

  Vårdförbundet följer med stor oro den våldsamma utvecklingen i det attackerade Ukraina. Vi stöder Ukrainas befolkning och våra ukrainska kollegor och vi vill se ett omedelbart slut på kriget. Genom vårt fackliga stöd bidrar alla medlemmar med både humanitär hjälp och viktig kontakt med internationella nätverk.

 • Information med anledning av kriget i Ukraina

  Med anledning av pågående krig i Ukraina får Vårdförbundet frågor exempelvis om krigsplacering samt hur situationen påverkar anställningen och det fackliga inflytandet. Här finns samlad information om situationen just nu, om regler som kan gälla vid krigsfara samt länkar till fördjupad information.

 • Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse, avtalsråd och förbundsrevisorer

  Vårdförbundets förbundsvalberedning har tagit fram sitt förslag till förbundsstyrelse, avtalsråd och förbundsrevisorer. Förslaget kommer att behandlas på Vårdförbundets kongress den 13-16 maj 2022.

 • Usel arbetsmiljö i hälso- och sjukvården är ett samhällsproblem

  Inför Internationella kvinnodagen 8 mars uppmanar Vårdförbundet politiker och arbetsgivare till krafttag mot den dåliga arbetsmiljön i hälso- och sjukvården, som ett led i att nå de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa.

 • Träffa oss på Kvalitetsmässan i Göteborg!

  Den 2-4 maj är det återigen dags för Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Vi på Vårdförbundet kommer vara på plats och hoppas få träffa dig och prata om utveckling av Hälso- och sjukvård. Dessutom har du som medlem fritt inträde till mässan och 500 kr i rabatt på konferensbiljetten!

 • Vårdförbundet skänker pengar till UNICEF i Ukraina

  Barnen i Ukraina är i stort behov av hjälp och UNICEF finns på plats och bistår. Vårdförbundet skänker 50 000 kr till organisationen. Du kan också hjälpa till! Swisha till 9020017 och skriv UKRAINA.

 • Vårda vården! Upprop för bättre arbetsmiljö

  Nu är det nog! Situationen inom vården är ohållbar då hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Vi vill kunna vårda de som behöver vård och ställer därför krav på stora förbättringar av arbetsmiljön. Skriv under uppropet som vi gör tillsammans med 12 andra professions- och fackförbund.

 • Vi stöttar Ukraina

  Vi fördömer all användning av våld och är bestörta över den våldsamma utvecklingen som pågår i Ukraina. Vi står upp för våra kollegor och civilbefolkningen som helt oskyldigt drabbats. Vi tänker på er och uppmanar till en omedelbar fredlig lösning.

 • Vårdförbundet står bakom statens satsning på vaccinering

  För Vårdförbundet är det en självklarhet att vi ställer oss bakom statens satsning på att erbjuda vaccination till befolkningen mot covid-19.

 • Förändringar i Allmänna bestämmelser, AB

  Redan från årsskiftet införs några nya förändringar i AB som gäller för medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag.

 • Förhandlingar inleds för bättre arbetsmiljö och villkor

  Vårdförbundet har sagt upp det centrala kollektivavtalet HÖK 19 och lämnat ett yrkande till SKR och Sobona som ska ge dig som medlem bättre förutsättningar att få ett jämställt och hållbart yrkesliv.

 • Queen Silvia Nursing Award går till Caroline Bjarnevi

  För sin bok ”Minnesalbum med musik”, som ska hjälpa människor som har en demensdiagnos, får hon priset.

 • Avtalspaket ger höjda pensionsavsättningar, livslångt lärande och friska arbetsplatser

  Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och arbetsgivare inom den offentliga välfärdssektorn slutit en överenskommelse i tre delar som ger höjda pensionsavsättningar, stärker omställningsavtalet med ett livslångt lärande och förbättrar förutsättningarna för ett mer jämställt och hållbart arbetsliv. 

 • Krislägesavtalet: Avgörande för pandemivården

  Avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö. Det visar en partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet.

 • Ny design för Vårdförbundet.se

  Välkommen till “nya” vårdförbundet.se! Webbplatsen har fått ny design, navigation och startsida. Vi hoppas att du som besökare nu enklare ska hitta det du letar efter och att du upplever sajten mer överskådlig.

 • Var fjärde röntgensjuksköterska har för hög arbetsbelastning

  73 procent av röntgensjuksköterskorna anser att bemanningen är för låg och hela 24 procent har en högre arbetsbelastning än de kan hantera. Det råder stora skillnader mellan regionerna.

 • Vårdförbundets lösningar för en bättre arbetssituation för barnmorskor

  Det har inte undgått någon att förlossningsvården i hela Sverige är i kris. Situationen som utspelar sig i Stockholm är ett färskt exempel, men redan i somras stängdes förlossningen i Lycksele under tre veckor på grund av bristen på barnmorskor.

 • Sveriges idrottsförbund tackar vårdpersonal med matchbiljetter

  Flera av Sveriges största idrottsförbund bjuder in Vårdförbundets medlemmar till sina sportevenemang för att visa uppskattning och tacka för allt arbete och slit under pandemin.  

 • Vårdförbundsappen stänger – men allt du behöver finns på Vårdförbundet.se

  Den 31 oktober stänger vi vår app, men du hittar rätt info och tjänster via webbplatsen.

 • Skicka in dina motioner och nomineringar inför kongressen 2022

  Nu kan du skriva en motion eller nominera till kongressen. På kongressen i maj nästa år fattar vi beslut om Vårdförbundets arbete den kommande kongressperioden. Ta din chans att påverka.

 • Sänkt avgift för Akademikernas a-kassa

  Från den 1 oktober sänks avgiften för Akademikernas a-kassa till 130 kronor. Därmed sänks avgiften med 10 kr per månad.

 • Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19

  Från och med den 18 augusti 2021 gäller nya regler för vilka sjuksköterskor som får ordinera vaccin mot sjukdomen covid-19.

 • Vårdförbundets kommentar till DNs granskning

  Vårdförbundet har tagit del av Dagens Nyheters artikelserie om hur patienter väljer bort vårdpersonal som inte är etniskt svensk. Det är en viktig granskning och något vi i Vårdförbundet känner igen. Diskriminering av medarbetare i hälso- och sjukvården är oacceptabelt, liksom hot och våld, och arbetsgivarna måste göra mer för att motverka detta.

 • Nytt avtal i privat ambulans lyfter särskilt yrkesskickliga

  Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Det nya avtalet innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg, höjda rörliga ersättningar samt centrala partsarbeten kring hälsosam arbetstidsförläggning, framtidens ambulanssjukvård och säkrad kompetensförsörjning.

 • Prioritering av särskilt yrkesskickliga – nytt för dig som går på Fremias löneavtal

  Det nya löneavtalet mellan Fremia (fd KFO) och Vårdförbundet sätter fokus på erfarenhet och särskild yrkesskicklighet. Detta ger dig som medarbetare möjlighet till lönekarriär genom hela yrkeslivet och det ger företag en möjlighet att säkra kompetensförsörjningen. Helt enkelt en fördel för både dig som medlem och arbetsgivaren!

 • Var med och stötta Musikhjälpen!

  Vårdförbundet stöttar årets insamling för Musikhjälpen. Temat är “Ingen människa ska lämnas utan vård” och målet för insamlingen är att i snitt samla in en krona per medlem, vilket innebär 114 000 kr. 

 • Vad gäller vid övergång till vintertid?

  Natten mellan den 28 och 29 oktober går vi över till vintertid, eller så kallad normaltid. Här kan du läsa vad som gäller för dig som jobbar en timme extra den natten.

 • Tips på poddar om hälsa och vård

  Här får du tips på några poddar inom områdena hälsa och vård. Lyssna på bussen eller tåget, på väg till jobbet, när du städar, när du är ute och går eller när du får en stund över för dig själv.