Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

  Vårdförbundet har, den 11 april, varslat om konfliktåtgärder för medlemmar i samtliga regioner och fyra kommunala bolag i Stockholm. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad och omfattar omkring 63 000 medlemmar. Det börjar gälla från den 25 april.

 • Vårdförbundets medlemmar kan få sämre villkor med nytt avtal

  Vårdförbundets medlemmar kan stå inför omfattande försämringar i arbetsvillkoren. Arbetsgivarna vill att det ska bli möjligt att göra avvikelser från arbetstidslagen och försämra både arbetstider och arbetsmiljö. De hänvisar till bland annat Sveriges inträde i Nato.

 • Medlare utsedda för medling mellan Vårdförbundet och SKR

  Nu har Vårdförbundet och SKR/Sobona utsett medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Medlare blir Gunilla Runnqvist och Göran Gräslund och medlingen inleds den 1 april.

 • Vårdförbundet begär att förhandlingsmedlare utses i förhandlingarna med SKR

  Vårdförbundets förbundsstyrelse har idag fattat beslut om att begära att förhandlingsmedlare utses till avtalsförhandlingarna med SKR. Avtalet med SKR löper ut den 31 mars och parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

 • Jämställdhetsfrukost med fokus på kortare arbetstid

  På internationella kvinnodagen ordnade Vårdförbundet Jämställdhetsfrukost med panelsamtal. Flera politiker samt förbundsordförande Sineva Ribeiro deltog och det brände till när deltagarna diskuterade utmaningarna för de som arbetar inom hälso- och sjukvården idag och då särskilt att så många jobbar deltid för att orka med sitt arbete.

 • Deltidsarbete kostar sjuksköterskor 7 miljoner kronor

  En sjuksköterska som jobbar 75 procent av en heltid går i genomsnitt miste om minst 7 miljoner kronor i lön under sitt yrkesliv. Det visar nya beräkningar från Vårdförbundet. Samtidigt arbetar så många som 30 procent av förbundets medlemmar idag deltid, många för att de inte orkar heltid.

 • Fyra av tio unga tror inte att de kommer arbeta kvar inom vården

  Kompetensförsörjningen är hälso- och sjukvårdens största utmaning idag. Samtidigt visar en ny rapport från Vårdförbundet att drygt fyra av tio unga upp till 29 år inte tror att de kommer stanna inom vården under resten av sitt yrkesliv. Var femte ung person vittnar om att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera. – Det här måste vi se som ett nödrop, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

 • Läs förbundsordförande Sineva Ribeiros tal från Lön hela dagen

  På manifestationen Lön hela dagen, om löneskillnaden mellan män och kvinnor, höll förbundsordförande Sineva Ribeiro tal. - Du ska kunna ha tid över för annat än jobb och kunna värna din fritid och hälsa. Du ska också ha en lön som är jämställd.

 • Pausade lönesamtal för dig i region och kommun

  Vårdförbundet är just nu i avtalsrörelse med SKR och Sobona för att komma överens om ett nytt kollektivavtal för dig som är anställd i region, kommun och kommunalt företag. Eftersom delar av det berör löneavtalet kan det komma att förändras. Det kan påverka både grunden för lönesamtalet och övriga delar i löneprocessen. Därför är det viktigt att du inte pratar lön med din arbetsgivare innan detta är klart.

 • Löneenkät på väg

  I februari skickar vi ut en löneenkät till dig som arbetar för en privat eller statlig arbetsgivare. Dina svar är viktiga för oss!