De lokala avdelningarna är spridda över hela landet. De finns till för att vara nära och stötta dig och dina kollegor. Du har själv möjlighet att påverka avdelningarnas verksamhet.

Vårdförbundet har 21 lokala avdelningar som är geografiskt fördelade över landet. Du ingår i den avdelning där din arbetsplats ligger. Om du är student eller pensionär ingår du i den avdelning där du bor.

Det finns många sätt som du kan påverka avdelningens verksamhet på. Det tydligaste är att delta i årsmötet där inriktningen för kommande år diskuteras. Självklart behöver du inte vänta in ett årsmöte om du har idéer och vill engagera dig. Ta kontakt med någon i avdelningsstyrelsen för ett samtal. Du hittar kontaktuppgifter här.

Den avdelning där du ingår leds av en avdelningsstyrelse som väljs vid avdelningens årsmöte. Avdelningsstyrelsen ansvarar för den lokala verksamheten. Det handlar till exempel om att i dialog med arbetsgivarföreträdare påverka dina villkor och din arbetssituation, skapa mötesplatser för dig och andra medlemmar där ni kan fördjupa er i frågor om yrke och arbetsliv, samt ge det stöd som du ibland kan behöva i frågor som har med anställning och yrke att göra. Till stöd finns också ett kansli.

Den övergripande inriktningen för avdelningarnas verksamhet beslutas av kongressen och förbundsstyrelsen. Det gör dessa organ genom lägga fast politisk inriktning i olika frågor och sätta gemensamma mål.