Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterade sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor. Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.  

-  Bristerna i arbetsmiljö, scheman och arbetstider gör välfärdens medarbetare sjuka inte minst i hälso- och sjukvården. Det innebär ett stort lidande för individen och ett ekonomiskt bakslag. Kostnaderna för kommuner och regioner är också enorma. Det finns alltså pengar som istället kan investeras i exempelvis kortare arbetstid – det skulle innebära fler friska medarbetare och en ekonomisk besparing på 12 miljarder. Där finns det pengar att rädda vården, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. I beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall på grund av att människor inte är på jobbet.  Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.   

I rapporten presenteras siffror som visar en explosiv ökning av sjukfrånvaron.  Det är arbetstagare inom kommuner och regioner som har högst sjukskrivningstal och hög risk för framtida sjukskrivningar.  

Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen. I de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, och leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning.  

- Det är djupt ojämställt - den höga sjukfrånvaron skulle aldrig accepteras av arbetsgivare i andra mansdominerade branscher. För våra medlemmar, de allra flesta kvinnor, ser vi att det handlar om arbetsbelastning och arbetstider. Många jobbar dygnet runt årets alla dagar, de tvingas avstå sin semester, de kan inte ta rast, de jobbar dubbelpass för patienterna. De betalar ett högt pris med sin hälsa. Att låta detta fortsätta står också staten, regioner, kommuner och i slutändan skattebetalarna väldigt dyrt. Det behövs förändring nu! Det är också det vår strejk handlar om, säger Sineva Ribeiro. 

I rapporten presenterar Facken i Välfärden tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron:  

  • Politiker på alla nivåer behöver säkra att välfärden får en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering. Arbetsgivare behöver investera i jämställda löner, schyssta villkor och hållbara arbetstider så att fler lockas till välfärdens yrken och så att befintlig personal trivs och vill stanna kvar. 
  • Alla arbetsplatser behöver arbeta aktivt med friskfaktorerna, det vill säga de organisatoriska förutsättningar som enligt forskningen visat sig ha en positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör införa sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Om Facken i Välfärden:  
Fem välfärdsförbund samarbetar under namnet Facken i välfärden, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De fem fackförbunden är: Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn.  

Läs rapporten Miljarder skäl för att förbättra arbetstiden.