Regionchefen Johanna Ling utsågs under en ceremoni på Bergendals konferenscenter den 28 november, till Årets Vårdchef. Hon uppmärksammas för hennes ihärdiga arbete med att utveckla regionens personcentrerade primärvård, utifrån både personal och patienter.

Vårdförbundet delar varje år ut pris till Årets Vårdchef. Priset ges till en chef, som genom sitt ledarskap, utvecklar hälso- och sjukvården till en nära personcentrerad vård. I år gick äran och vinstsumman på 50 000 kronor, till sjuksköterskan och regionchefen Johanna Ling på Kry i primärvården i Skåne.

- Vårdförbundets medlemmar är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som varje dag lägger sin arbetstid på att patienter ska må bättre och samhället ha en sjukvård som fungerar. Många av dessa är också chefer och modiga chefer har en central roll för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med detta pris vill vi synliggöra dem extra. Stort grattis Johanna Ling, säger Sineva Ribeiro, ordförande på Vårdförbundet. 

 

Så här lyder juryns motivering:    

Att visa sina svagheter är modigt. Kanske särskilt för en chef. Men vår finalist vågar backa, erkänna fel och testa nytt. Modigt är det också att utmana strukturer och hierarkier. Hon tänker bortom allt det och en av de första frågor som nu ställs inför patientmöten är: vilken profession behövs bäst – psykolog, dietist, sjuksköterska eller läkare? Den här chefen drar sig inte heller för att riva väggar. Enskilda mottagningsrum har ersatts av gemensamma arbetsytor och rum anpassade till patienternas hälsotillstånd. Så underlättas tvärprofessionella dialoger och idéutbyten. Hennes nytänkande har också resulterat i en modell där digitala patientmöten kompletterar fysiska. Möjlighet till hemarbete och färre patientresor frigör resurser till en mer tillgänglig vård. Och med fokus på både personal och patienter fortsätter den här finalisten att utveckla regionens personcentrerade primärvård. 

 

Foto: Ulf Huett