Här finns utvalt material som vi vill tipsa om. Mer foldrar och trycksaker finns i medlemsbutiken.
 • Handbok i återhämtning för vårdpersonal

  Att arbeta som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska kan vara stressande. Men om du så snart som möjligt lär dig att prioritera återhämtning har du mycket att vinna i det långa loppet.  

 • Jämställdhet – kunskap, reflektion och praktik

  Rapporter, avhandlingar och fakta visar att både jämlikhet och jämställdhet har en positiv inverkan på samhällen, organisationer och individer. Nu finns en vägledning som underlättar arbetet.

 • Handboken ViljaVåga!

  ViljaVåga är en handbok som används i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda. Men även du som har varit förtroendevald en tid kan självklart ha nytta och glädje av handboken.

 • Delegeringsregler för läkemedelshantering

  Har du frågor om de delegeringsreglerna som började gälla från 2018? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna.

 • Vår arbetsmiljö

  Här hittar du resurser som handlar om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Få tips på hur du kan komma igång med att se över arbetsmiljön på din arbetsplats.

 • Hälsosamma arbetstider

  Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.

 • Personcentrerad vård

  Vad är personcentrerad vård? Hur kan jag bidra till att vården blir personcentrerad? Var kan jag hitta inspiration och goda exempel? Vilket material kan jag använda vid ett medlemsmöte? Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.

 • Reseräkning och resepolicy

  Samtliga bokningar av hotell, tåg- och flygresor samt hyrbil ska göras hos resebyrå som Vårdförbundet samarbetar med, i första hand Tranås Resebyrå. Här finns den resepolicy som ska följas och annan viktig information du kan behöva.

 • Tjänster för förtroendevald

  Du kan enkelt nå information för förtroendevalda här på våra webbsidor för förtroendevalda. Men det finns ännu fler tjänster för dig som är förtroendevald som du kommer åt när du är inloggad på vår webbplats.

 • Medlemsbutiken

  I medlemsbutiken kan du beställa profilprodukter, tryckt informationsmaterial men även skapa egna inbjudningar och affischer. De flesta av våra trycksaker finns också som nedladdningsbara pdf-filer som du når genom att klicka på respektive titel.