Material förtroendevalda

Här finns utvalt material som vi vill tipsa om. Mer foldrar och trycksaker finns i medlemsbutiken.
 • Nu har vi uppdaterat handboken ViljaVåga!

  ViljaVåga är en handbok som används i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda. Men även du som har varit förtroendevald en tid kan självklart ha nytta och glädje av handboken.

 • Delegeringsregler för läkemedelshantering

  Har du frågor om de delegeringsreglerna som började gälla från 2018? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna.

 • Hälsosamma arbetstider

  Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.

 • Personcentrerad vård

  Vad är personcentrerad vård? Hur kan jag bidra till att vården blir personcentrerad? Var kan jag hitta inspiration och goda exempel? Vilket material kan jag använda vid ett medlemsmöte? Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.

 • Vår arbetsmiljö

  Här hittar du resurser som handlar om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Få tips på hur du kan komma igång med att se över arbetsmiljön på din arbetsplats.

 • Reseräkning och resepolicy

  Samtliga bokningar av hotell, tåg- och flygresor samt hyrbil ska göras hos American Express Global Business Travel från den 4 maj 2021. Här finns den resepolicy som ska följas och de blanketter du kan behöva.

 • Tjänster för förtroendevald

  Du kan enkelt nå information för förtroendevalda här på våra webbsidor för förtroendevalda. Men det finns ännu fler tjänster för dig som är förtroendevald som du kommer åt när du är inloggad på vår webbplats.

 • Medlemsbutiken

  I medlemsbutiken kan du beställa profilprodukter, tryckt informationsmaterial men även skapa egna inbjudningar och affischer. De flesta av våra trycksaker finns också som nedladdningsbara pdf-filer som du når genom att klicka på respektive titel.

 • Material och tips för mässor och events

  Det är viktigt att synas när vi träffar medlemmar på arbetsplatsen och vid andra möten, events och mässor. Mässmonter, rollups och broschyrställ finns att låna. Vid mässor är det viktigt med rätt exponering i såväl montern som på kläder. Läs hur du bokar material och tips på hur du lyckas bäst med ditt mässdeltagande.

 • Inköpspolicy

  I vår inköpspolicy hittar du information om vad du som förtroendevald bör tänka på vid inköp. I den finns de krav som förbundet ställer på leverantörer, varor och tjänster.