Färgteckning med en förtroendevald och 3 personer som samtalar.

Här finns information och material som vänder sig till dig som är, eller vill bli förtroendevald på Gotland.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår
även att vara skyddsombud. Det går bra att vara flera förtroendevalda på samma arbetsplats!

Det är viktigt att ha minst en förtroendevald på arbetsplatsen. Annars är risken stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod 

Hos oss på Gotland har vi tvååriga mandatperioder. Nuvarande period sträcker sig till och med 2025-10-15.

När du blivit vald

Vårdförbundet informerar arbetsgivaren per brev när förtroendevald har valts på arbetsplatsen. På din arbetsplats kontaktas du av någon från Gotlands styrelse.

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter i Aktivitetsportalen.

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns Vårdförbundets resepolicy och information om hur du begär ersättning när du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

 

Hör av dig till styrelsen om du har funderingar kring uppdraget!