Vi har infört övertidsblockad samt gått ut i strejk för att SKR och Sobona är helt ovilliga att förhandla om sänkt arbetstid. Du kan stödja konflikten på många olika sätt.

Här är några exempel på vad du kan göra: