Vårdförbundet har från februari 2019 en anti-korruptionspolicy. Policyn gäller i all verksamhet som genomförs i Vårdförbundets namn eller som Vårdförbundet finansierar. Policyn omfattar förtroendevalda, medarbetare, anlitade konsulter och samarbetsparter.

Syftet med anti-korruptionspolicyn är att öka organisationens medvetenhet om korruptionsfrågor och att främja förebyggande åtgärder där misstag försvåras, fel kan spåras och relevanta åtgärder vidtas.

Vårdförbundet har noll-vision mot korruption, både i vår egna verksamhet och i samhället i övrigt. Vi arbetar aktivt för att motverka och upptäcka korruption och bedrägeri. Det grundläggande förhållningssättet är alltid förebygga och aldrig acceptera korruption samt att alltid agera och informera vid misstanke om korruption.

Läs policyn

Har du frågor?

Har du frågor om policyn? Kontakta Susanne Braxton, susanne.braxton@vardforbundet.se