Förtroendevald på arbetsplats

Du som är förtroendevald på arbetsplatsen är demokratiskt vald av medlemmar som genom valet ger dig förtroende och ett mandat.

Uppdraget som förtroendevald på arbetsplats kommer att variera över tid och beroende på förutsättningarna. Du har stora möjligheter att utifrån ditt eget engagemang prägla rollen under den tid du har uppdraget.
Arbetsplatser har olika storlek och utformning och givetvis blir det skillnad om det är några få medlemmar som valt dig jämfört med de största arbetsplatserna i vården där det till och med kan finnas flera som delar på uppdraget. I vissa fall kan det vara medlemmar på flera arbetsplatser som valt dig.

Fakta

Rollbeskrivningen är beslutad i mars 2015 av Förbundsstyrelsen. I den här pdf:en kan du läsa den fullständiga texten.

Det är mycket som förenar ditt uppdrag med andra former av förtroendeuppdrag i Vårdförbundet. Genom att du tagit på dig utmaningen och uppdraget så är du en av organisationens alla idéburna ledare

Det finns ett påtagligt utvecklingsperspektiv i ditt uppdrag. Utifrån förutsättningar och drivkraft deltar du i utbildningar, möten och andra former av stöd för att utveckla kunskap och kompetens i uppdraget.

Resurser

Utgångspunkten för ditt uppdrag är att det är ideellt och att du därmed också måste styra omfattningen av det utifrån vilja och förutsättningar.

Du har ditt uppdrag med dig i vardagen på arbetsplatsen vilket gör att det, beroende på möjligheterna på din arbetsplats också blir en del i arbetet. Att du exempelvis har en dialog med din närmaste chef på betald arbetstid är en självklarhet, likaså de uppdrag du har som skyddsombud.

I de fall då ditt uppdrag kommer att innebära en stor omfattning av betald ledighet från din arbetsplats kan det bli aktuellt att formalisera omfattningen så att det blir lättare för dig och verksamheten att resursplanera.

I den lokala avdelningen finns det stöd för dig i form av en avdelningsstyrelse och ibland även andra förtroendevalda som har rollen att stödja den lokala verksamheten.

Gemensamt i hela Vårdförbundet finns bland annat resurser i form av webbaserad information och tjänster samt Vårdförbundet Direkt.

Uppdraget enligt stadgarna

Ditt uppdrag finns beskrivet i Vårdförbundets stadgar. I stadgan skildras den värdegrund och det ändamål som omfattar alla inom Vårdförbundet och är en utgångspunkt för dig som är förtroendevald. Om ditt uppdrag beskrivs följande:

  • Förtroendevald i Vårdförbundet är idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar.
  • Förtroendevald på arbetsplatsen är tillika skyddsombud.
  • Skyddsombud i Vårdförbundet är alltid förtroendevald.
  • Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och lösningar.
  • Medlemsinflytande
  • Medlem har rätt att delta i val av förtroendevalda tillika skyddsombud på arbetsplatsen.