Den 11 juni togs fler ur Vårdförbundets legitimerade yrkesgrupper ut i strejk. Den utökade strejken omfattar bland annat fler arbetsplatser i de regioner och på de sjukhus där det redan är strejk. Därtill omfattas nu region Värmland.

–Tyvärr vill arbetsgivarna i Sveriges kommuner och regioner inte förhandla med oss om kortare arbetstid. Men vi ger inte upp. Vi vill rädda vården och våra medlemmar vet vad de behöver -  hållbara arbetstider för att orka. Risken är annars stor att många lämnar den offentliga sjukvården, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Fler arbetsplatser tas ut i strejk

Samtliga lokala förhandlingar om Vårdförbundets utökade strejkvarsel är avslutade i enighet och därmed  utökades strejken.

Sedan den 4 juni är det strejk vid universitetssjukhusen i region Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Den utökade strejken innebär att fler arbetsplatser i dessa regioner omfattas. Till exempel träder strejk i kraft på ett antal vård- och hälsocentraler och ytterligare några sjukhus. Strejken omfattar även en ny region: Region Värmland. Utöver detta omfattas ett antal enheter inom sjukvårdsrådgivningen 1177 i tre regioner. Totalt tas ytterligare drygt 1300 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ut i strejk.

Vårdförbundet hade även varslat om strejk i region Västmanland. Men efter lokala förhandlingar tog Vårdförbundet tillbaka varslet. Det gjorde förbundet trots att varslet var avgränsat till cirka 60 personer på fyra arbetsplatser. Regionen ansåg att dessa ca 60 sjuksköterskor inte kunde omfattas av stridsåtgärder utan att det skulle kunna innebära samhällsfara.

– Det som hänt i Västmanland innebär att konflikträtten är satt ur spel. Det är ett allvarligt tecken när sjukvården är så skör att ett 60-tal sjuksköterskor inte kan utöva sina fackliga rättigheter. Det bekräftar bara att vården är så underbemannad att arbetsgivaren vägrar låta oss strejka för att  långsiktigt rädda vården, säger Sineva Ribeiro.

Starkt stöd hos allmänheten

Bakgrunden till Vårdförbundets rimliga krav på stegvis förkortad arbetstid är att 30 procent av medlemmarna jobbar deltid, många för att de behöver vila och återhämtning. Fyra av tio unga tror inte att de kommer kunna stanna i yrket hela arbetslivet.

Ytterst handlar konflikten om att ta ansvar för vårdens framtid. Sjukvården är också väljarnas viktigaste fråga.

– Vi har satt frågan om arbetstider på agendan och har ett stort stöd hos medlemmar och i befolkningen. 7 av 10 i allmänheten är positiva till kortare arbetstid för våra yrkesgrupper. Det är bara SKR och Sobona som tror att vårdens kompetensförsörjning kan säkras utan att förbättra villkoren för våra livsviktiga yrken. De behöver börja förhandla med oss så att vi kan avsluta konflikten, säger Sineva Ribeiro.

Listor på de arbetsplatser som berörs

Till våra webbsidor om konflikten

Till våra vanliga frågor och svar