Välj förtroendevald på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

Vårdförbundets lokala avdelningar har lite olika rutiner för hur val av förtroendevald går till, det gäller bland annat vilka blanketter som ska fyllas i vid valet. Mer information hittar du på din lokala avdelnings webbplats där du även kan kontakta avdelningen. 

Så här går de flesta val till

  • Informera alla medlemmar på arbetsplatsen att ni ska välja en förtroendevald. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska kallas till mötet.
  • Kallelsen ska skickas ut senast två veckor före mötet.
  • Valet ska dokumenteras och en närvarolista ska fyllas i. Kontakta din lokala avdelning så att du har rätt blanketter för dokumentationen. Dokumentationen ska ofta justeras av någon eller några deltagare.
  • Om någon medlem vill så kan en sluten omröstning ske.
  • Valet ska anmälas till din lokala avdelning som i sin tur anmäler till arbetsgivaren att du är vald till förtroendevald och skyddsombud.
  • Mandatperioden är på mellan 2 till 4 år.

Faktaruta val av förtroendevald

Det finns ingen nationell blankett för val av förtroendevald på arbetsplats. Kontakta din lokala avdelning för att få hjälp vid val eller avanmälan av förtroendevald.

Passa på att prata om angelägna frågor

Ett val är också ett bra tillfälle att prata om vilka frågor som är angelägna på arbetsplatsen och som ni behöver arbeta med. Bestäm gärna också vilka rutiner ni vill skapa för medlemsmöten. Det ger ett bra utgångsläge för dig som förtroendevald i sitt uppdrag.

Att välja förtroendevald på sin arbetsplats är en grundläggande demokratisk rättighet för medlemmar i Vårdförbundet. Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte