Välj förtroendevald på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Det är viktigt för att ha en möjlighet att påverka på arbetsplatsen och få värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Saknar din arbetsplats en förtroendevald? Läs här hur ni gör för att välja en förtroendevald.

Som förtroendevald är man också skyddsombud. Mandatperioden är på mellan två till fyra år. Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte.

Så här går det till

  • Informera alla medlemmar på arbetsplatsen att ni ska välja en förtroendevald vid ett medlemsmöte. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska bjudas in till mötet. Om någon medlem vill så kan en sluten omröstning ske.
  • När ni valt förtroendevald/skyddsombud anmäler hen sitt uppdrag till Vårdförbundet genom att fylla i formuläret nedan (se länk nedan).
  • Den valde får ett intyg för uppdraget skickat till sin e-postadress. Intyget ska visas för den närmaste chefen. Kom ihåg att spara det! 
  • Vårdförbundet anmäler uppdraget till arbetsgivaren.

Om det väljs fler förtroendevalda på arbetsplatsen är det en god idé att det fackliga arbetet samordnas de förtroendevalda emellan.

Avanmälan

Om du under mandatperioden vill avsluta ditt uppdrag som förtroendevald tillika skyddsombud anmäler du det till Vårdförbundet.

Fyll i formuläret som du hittar via länk nedan, välj alternativet Avanmälan av uppdrag.

Efter att informationen kommit in underrättar Vårdförbundet arbetsgivaren och avslutar ditt uppdrag.

Anmälan och avanmälan förtroendevald