Välj förtroendevald på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Här hittar du information om hur det går till när ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. Mandatperioden är på mellan 2 till 4 år.

Valet sker vid ett medlemsmöte.

Så här går valet och anmälan till

  • Informera alla medlemmar på arbetsplatsen att ni ska välja en förtroendevald vid ett medlemsmöte. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska bjudas in till mötet. Om någon medlem vill så kan en sluten omröstning ske.
  • När ni valt förtroendevald/skyddsombud anmäler du ditt uppdrag till Vårdförbundet genom att fylla i ett formulär. Du hittar formuläret via länk nedan.
  • Du får ett intyg för uppdraget skickat till din e-postadress. Intyget kan du visa för din närmaste chef, spara det! 
  • Vårdförbundet anmäler ditt uppdrag till din arbetsgivare.

Om det väljs fler förtroendevalda på arbetsplatsen är det en god idé att det fackliga arbetet samordnas de förtroendevalda emellan.

Avanmälan

Om du under mandatperioden vill avsluta ditt uppdrag som förtroendevald tillika skyddsombud anmäler du det till Vårdförbundet.

Fyll i formuläret som du hittar via länk nedan, välj alternativet Avanmälan av uppdrag.

Efter att informationen kommit in underrättar Vårdförbundet arbetsgivaren och avslutar ditt uppdrag.

Anmälan och avanmälan förtroendevald