Välj förtroendevald på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Här hittar du information om hur det går till när ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. Mandatperioden är på mellan 2 till 4 år.

Valet sker vid ett medlemsmöte.

Så här går valet till

  • Informera alla medlemmar på arbetsplatsen att ni ska välja en förtroendevald vid ett medlemsmöte. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska bjudas in till mötet.
  • När ni valt förtroendevald/skyddsombud ska blanketten "Nyval och omval av förtroendevald tillika skyddsombud på arbetsplats" fyllas i på mötet. Blanketten ska skrivas under av en deltagare vid mötet och anmälas till den lokala avdelning.  Du hittar blanketten nedan. 
  • OBS! Vi testar just nu anmälningsformulär på webben för fyra avdelningar. Om du tillhör avdelning JönköpingKalmarKronoberg eller Östergötland anmäler du uppdraget direkt på webben, se länkar nedan.  
  • Om någon medlem vill så kan en sluten omröstning ske.
  • Du hittar alla länkar till anmälningsformulären och blanketten nedan. Lokalavdelningen anmäler i sin tur till arbetsgivaren vem som blivit vald till förtroendevald tillika skyddsombud.

Om det väljs fler förtroendevalda på arbetsplatsen är det en god idé att det fackliga arbetet samordnas de förtroendevalda emellan.

Avanmälan

Om du under mandatperioden vill avsluta ditt uppdrag som förtroendevald tillika skyddsombud anmäler du det till Vårdförbundet.

Fyll i blanketten Avanmälan av förtroendevald tillika skyddsombud och underteckna den. Du hittar blanketten här nedan. Skicka sedan blanketten till din lokala avdelning. Adressen finns på blankettens andra sida.

Efter att blanketten kommit in underrättar Vårdförbundet arbetsgivaren och avslutar ditt uppdrag.

Om du tillhör avdelning Jönköping, Kalmar, Kronoberg eller Östergötland kan du avanmäla uppdraget direkt på webben via länkarna nedan.