Har du blivit erbjuden en anställning? Grattis! Innan du tackar ja finns det några viktiga saker att tänka igenom och diskutera: din lön och vilka villkor som gäller för dig.

Du som har blivit erbjuden ett jobb som du är intresserad av fatta inget förhastat beslut utan tänk igenom om tjänsten och villkoren verkligen motsvara dina förväntningar. 

Ditt anställningsavtal, centrala och lokala kollektivavtal samt tillämpliga lagar utgör ramen för dina anställningsvillkor. Du kan be Vårdförbundet om hjälp med att tolka anställningsavtalet innan du skriver under.

Anställningsavtal

Se till att få ett skriftligt avtal från arbetsgivaren. Även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga är de svårare att bevisa vad ni kommit överens om. Läs noga igenom anställningsavtalet och be att få återkomma om du behöver fundera.

Om något är otydligt bör du, innan du skriver under anställningsavtalet, fråga arbetsgivaren vad som menas och be arbetsgivaren formulera villkoret på ett tydligare sätt. Om anställningsavtalet innehåller något ni inte har kommit överens om eller om det saknas något bör du omedelbart och innan du skriver under anställningsavtalet tala om det för arbetsgivaren och be denne ändra innehållet.

Guide: Hallå innan du skriver på!

Har du fått ett nytt jobb och står i startblocken? Vad behöver du ha koll på innan du skriver på anställningsavtalet? Kolla då igenom vår digitala guide Hallå, innan du skriver på.

Kontakta Vårdförbundet

Har Vårdförbundet en förtroendevald på arbetsplatsen är det bra att kontakta denna. Hon eller han vet vad som gäller och om det är något annat du ska tänka på innan du skriver under avtalet. Finns det ingen förtroendevald kan du kontakta Vårdförbundet Direkt. Vårdförbundet kan hjälpa dig att tolka anställningsavtalet innan du skriver under, och du kan även få personlig coaching inför lönesamtalet.

Lön

Du har rätt att få besked om vilken lön du ska få innan du börjar arbeta. Lönerna är individuella och din lön ska sättas efter din kompetens och ditt bidrag till verksamhetens utveckling. Acceptera inte att det är en viss lön som gäller för alla nyutexaminerade.

Vilket års lönenivå är det som gäller för dig?

Om du anställs inom regioner och kommuner brukar lönerna i regel vara klara till 1 april. Detta innebär att  din ingångslön sätts i kommande års lönenivå. Det kan i så fall innebära att du inte är med på nästa lönerevision. Var uppmärksam på vilket års lönenivå som gäller och om du omfattas av nästa revision på arbetsplatsen. Om det står att lönen är enligt 2022 års lönenivå i anställningsavtalet innebär det att du får löneförhöjning först under 2023.

Du ska få utrymme att vara ny i yrket och på arbetsplatsen

Som nyanställd har du rätt till en väl anpassad introduktion på din nya arbetsplats. Fråga därför om introduktionen är planerad, hur den ser ut och hur introduktionen kommer att följas upp.

Kollektivavtal

Finns det kollektivavtal är lönerevisioner, semester, tjänstepension, försäkringar, arbetstid övertidsersättning och föräldrapenningtillägg reglerad. Om kollektivavtal inte finns omfattas du endast av lagstiftningen och behöver reglera fler saker i ditt anställningsavtal själv. Kontakta Vårdförbundet för stöd och hjälp.

Förhandla om villkor

Om kollektivavtal och lagar tillåter kan du förhandla fram bättre villkor. Det kan vara bättre övertidsersättning, högre pensionsavsättning eller kortare arbetstid. Se då till att dessa skrivs in i ditt enskilda anställningsavtal.

Kontrollera slutligen:

  • Saknas något villkor som du och din arbetsgivare har kommit överens om?
  • Finns det något annat villkor som är viktigt för dig men som inte finns med i avtalet?

Läs mer om vad ett avtal bör innehålla i ditt kollektivavtal.