Under hösten 2023 bildades chefsföreningen för Vårdförbundets chefer och ledare. Den nybildade styrelsen vill stärka chef- och ledarperspektivet inom förbundet. Och det vill de göra tillsammans med befintliga och nya medlemmar.

Chefer och ledare inom Vårdförbundets professioner har en avgörande betydelse för kvalitet, utveckling, säkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. I Vårdförbundet finns 4 400 chef- och ledarmedlemmar. Vid kongressen 2022 beslutades att bilda en förening för dessa, med syftet att stärka chef- och ledarperspektivet inom förbundet.

Nybildad styrelse

Den 6 oktober 2023 bildades chefsföreningen formellt. En styrelse valdes och Jenny Nyberg blev utsedd till ordförande och Anette Grahn vice ordförande. I styrelsen återfinns ledamöter från Region Skåne, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Stockholm, Region Västermanland, Region Dalarna och Region Västerbotten. Tillsammans leder de verksamheter för alla åldrar inom primärvård, specialistsjukvård som innefattar både inneliggande vård och öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård samt ledarskap inom kvalitet, utveckling, bemanning och regionalt samverkansuppdrag.  

Föreningens fokusområden: 

  • Chefsuppdraget. Ett chef- och ledaruppdrag med rimliga förutsättningar.
  • Arbetsmiljö. Hälsosam arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
  • Nätverk. Ett chefsnätverk för stöd, utveckling och inspiration.
  • Ledarskap vid förändring. Ett chefs- och ledaruppdrag som aktivt deltar i viktiga frågor för att leda vården i rätt riktning vid omställningar inom hälso-sjukvård.

Under hösten 2024 planerar föreningen att starta upp flera olika aktiviteter för medlemmar och för presumtiva medarbetare. En utsedd grupp inom styrelsen arbetar med att starta upp tankesmedja, en annan arbetar med att hitta mötesarenor för både nya och erfarna chefer och ledare.

Kontakta oss!

Kontakta gärna chefsföreningen om du har idéer, frågor eller synpunkter. Vi finns där för dig! Du når oss på chefsforeningen @ vardforbundet.se