Vårdförbundet ansöker och beviljas årligen bidrag från TCO för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Ansökan till TCO bygger på avdelningarnas planerade RSO-verksamhet.

Förbundet måste därefter återrapportera den genomförda verksamheten till TCO som i sin tur sammanställer och återrapporterar till Arbetsmiljöverket. Här finns detaljerade instruktioner och information om redovisningen.

Arbetsmiljöverket har vissa krav på verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning för att kunna bevilja bidrag för RSO-verksamhet. Från och med 2007 gäller att regionala skyddsombudsverksamheten måste särredovisas till Arbetsmiljöverket.

Redovisning av den regionala skyddsombudsverksamheten till TCO sker årligen i form av revisorsgranskade handlingar som innehåller:

  • Återrapportering av verksamheten som omfattar rapportering av arbetsplatsbesöken och redovisning av genomförd verksamhet samt en jämförelse mellan planerad verksamhet och faktiskt utfall.

Blankett för återrapportering

För att kunna uppfylla rapporteringsskyldigheten ska Regionala skyddsombud redovisa genomförd verksamhet till Vårdförbundets kansli. Det gör du genom att fylla i blanketten Återrapportering av verksamheten. Blanketten skickas sedan till laila.johansson@vardforbundet.se.

Verksamhetsplanering

Inför varje år görs en verksamhetsplan för RSO-verksamheten. Avdelningarna budgeterar förväntade kostnader för RSO verksamheten samtidigt som avdelningens övriga budget- och verksamhetsplaneringen.

Därutöver ska en plan för det kommande årets RSO verksamhet upprättas. Planen ska bland annat  innehålla antal regionala skyddsombud, tidsåtgång (i timmar), antal planerade arbetsplatsbesök samt planerad intern och extern utbildning.