Det har inte undgått någon att förlossningsvården i hela Sverige är i kris. Situationen som utspelar sig i Stockholm är ett färskt exempel, men redan i somras stängdes förlossningen i Lycksele under tre veckor på grund av bristen på barnmorskor.

Nu får det vara nog. Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro vill se handling från alla regioner hur de ska förbättra barnmorskornas arbetssituation, annars riskerar bristen på barnmorskor och därmed patientsäkerheten att förvärras.

- Det är dags för politiker på flera nivåer, både i regioner och regering, att agera för att säkra en trygg förlossningsvård i landet. Jag vill se socialminister Lena Hallengren som är högst ansvarig för sjukvården, agera, säger Sineva.

För att driva våra frågor och kunna påverka har Vårdförbundet sammanställt en lista med lösningar som i förlängningen kan ge alla barnmorskor en bättre arbetssituation.

 

Vårdförbundets lösningar för en bättre arbetssituation:

 • Fler vårdmodeller, vårdmiljöer och vårdalternativ.
  Barnmorskor ska finnas i en organisation där vården bedrivs personcentrerat och där flera vårdmodeller, vårdmiljöer och vårdalternativ finns. Barnmorskors kompetens och kunskap ska värderas högt och jämlikt i hela organisationen.
 • En barnmorska - En födande.

 • Barnmorskeledda verksamheter.
  Vi vill se att barnmorskeledda verksamheter finns som standard och där barnmorskeledda förlossningsenheter finns inom organisationen, både samlokaliserade och utlokaliserade. Barnmorskor ska leda och utveckla verksamheten.

 • Sprida användandet av nya vårdmodeller.
  Vill att det Caseload Midwifery-lika projektet ”Min barnmorska”, blir en vårdmodell som regionerna ta efter.

 • Rätt kompetens på rätt plats.
  Inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är barnmorskor den rätta kompetensen för en säker och personcentrerad vård och därför ska barnmorskor inte ersättas med annan kompetens inom området.

 • Rätt förutsättningar för att arbeta efter sin yrkesetiska kod.
  Det ska finnas tid för reflektion och handledning.

 • Stark löneutveckling.
  Löneutvecklingen ska spegla barnmorskans utbildning, kompetens och ansvar.

 • Hälsosamma arbetstider.
  Arbetstidsmodellerna för barnmorskor behöver ses över.

 • Jämlik vård i hela landet. 
  Nationella riktlinjer tas fram på myndighetsnivå tillsammans med professionen och genom evidens för att öka möjligheterna till en jämlik vård i hela landet.