Vårdförbundets blockad mot SKR /Sobona har lett till att regionerna beordrar medlemmar till skyddsarbete. Detta missbrukas i hög grad och därför har Vårdförbundet fram till fredag den 3 maj inlett 105 tvister där vi yrkar på skadestånd. Blockaden fortsätter eftersom SKR fortsatt inte uttryckt vilja att möta Vårdförbundets yrkanden om kortare arbetstid för att rädda vården.

Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid, och nyanställning har nu pågått en vecka. Bakgrunden är att vi vill rädda vården och få ett bra avtal som gör att våra medlemmar orkar arbeta heltid och håller ett helt yrkesliv. Det gör de inte idag och vi vill ta ansvar för vårdens framtid.

Mängder av medlemmar har sedan blockaden inleddes beordrats till skyddsarbete, istället för övertid. Fram till fredag den 3 maj har 1 400 rapporter om skyddsarbete från medlemmar som omfattas av övertidsblockaden inkommit till förbundet.  Det här är visar tydligt att regionerna bygger sin verksamhet på att våra medlemmar jobbar mer än de ska, vilket så klart är ohållbart för dem själva men också för hälso- och sjukvården långsiktigt

Skyddsarbete kan och ska användas i akuta situationer för att rädda patienters liv. Men Vårdförbundets uppfattning är att arbetsgivaren i en orimligt hög omfattning valt att hänvisa till och beordra skyddsarbete trots att arbetet inte kan klassificeras som detta enligt de regler som gäller i  kommunala huvudavtalet (KHA) .

För att stävja missbruket har Vårdförbundet nu valt att gå vidare med att tvista med arbetsgivaren och utkräva skadestånd för alla de skyddsarbeten förbundet bedömer har hanterats felaktigt. 

Detta är en kraftfull åtgärd riktad mot de arbetsgivare där det förekommit och som slår ekonomiskt men som inte drabbar patienterna.

Mellan måndag den 29 april och torsdag 2 maj har vi riktat 105 skadeståndsanspråk avseende ärenden. Varje skadeståndsanspråk omfattar mellan 70  000-140 000 kr, vilket enbart till följd av dessa överträdelser skulle innebära kostnader för regionerna mellan 7,3 och 14, 7 miljoner kronor. 

Bakgrunden till konflikten mellan Vårdförbundet och SKR / Sobona är att förbundet inte fått gehör för yrkanden om bland annat en långsiktig lösning med en stegvis arbetstidsförkortning och en god löneutvecklingen.

Yrkandena har lagts eftersom 30 procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid, många för att de inte orkar. Unga upplever i högre grad att arbetsbelastningen är ohanterlig och fyra av tio unga tror inte de kommer att stanna i vården. Att antalet övertidstimmar var 3 miljoner förra året visar också tydligt att arbetsmiljön och arbetstiden är ohållbar idag.  Det syns också i sjukskrivningstalen, Vårdförbundets yrken som tidigare var friska är nu bland de sjukaste. Och priset för deltidsarbete är högt - en grundutbildad sjuksköterska förlorar 7 miljoner kronor på deltidsarbete under ett yrkesliv.

Samtidigt säger hälften av de deltidsarbetande att de kan gå upp i heltid om veckoarbetstiden sänks. Därför har Vårdförbundet yrkat på detta. Det krävs en förändring för att hälso- och sjukvården ska räddas och SKR behöver också visa vilja att ta ansvar.  Just nu pågår inga förhandlingar men så fort SKR visar vilja att sätta sig i förhandlingar där de på riktigt är intresserade av att möta oss i våra krav så kommer vi att återuppta förhandlingarna.