Medlingsinstitutet har den 19 april 2024 beslutat om medling i den pågående avtalsrörelsen mellan Vårdförbundet och Sobona, arbetsgivarorganisation för kommunala bolag.

- Sobona har inte gjort något för att möta våra yrkanden och erbjuda bättre villkor och förutsättningar i hälso- och sjukvården. För att det här ska vara meningsfullt måste arbetsgivaren vilja förbättra villkoren för våra grupper, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Förbundet har varslat övertids-, mertids- och nyanställningsblockad inom Sobonas och SKR:s områden. Blockaden planeras träda i kraft den 25 april kl.16.00 och omfattar 63 000 anställda inom hälso- och sjukvården.