Fair trade bomull i korg

Vårdförbundet bedriver sedan 2011 ett aktivt och systematiskt miljöarbete i riktning mot ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Miljöarbetet ingår i vårt hållbarhetsarbete som en Fair Union

Övergripande mål för Vårdförbundets miljöarbete finns i miljöpolicyn som fastställer att Vårdförbundet ska bedriva ett systematiskt miljöarbete, aktivt arbeta för att minska vår miljöpåverkan samt förebygga föroreningar.

Systematiskt miljöarbete

Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att införa ett systematiskt miljöarbete och miljödiplomering. Vi fick vårt första miljödiplom år 2011. Miljödiplomet har förnyats årligen efter godkänd revision av miljöarbetet.

En viktig del i det systematiska miljöarbetet är att upprätta tydliga policys och rutiner samt att ständigt sträva efter förbättringar. Planerade förbättringsåtgärder ingår i verksamhetsplaneringen och följs upp regelbundet.

Exempel på genomförda åtgärder:

  • Obligatorisk miljöutbildning för alla anställda
  • Inköpspolicy och resepolicy omfattar miljökriterier
  • Flygresor klimatkompenseras
  • Nationellt elavtal märkt med Bra Miljöval
  • Inköp av ekologiskt och/eller Fairtrade-märkt kaffe, te, frukt med mera
  • Undviker inköp av produkter som innehåller palmolja
  • Rutiner och utökade möjligheter för källsortering, återvinning och återbruk.
  • Datorer och bildskärmar miljöklassade enligt TCO Certified
  • Årlig kemikalieinventering och reducerad användning av kemiska produkter genom övergång till miljömärkta alternativ
  • Hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och budgetprocess

Hör av dig

Har du tips på fler åtgärder som kan minska vår miljöpåverkan? Kontakta oss gärna på fairunion@vardforbundet.se.