Vårdförbundets miljöarbete

Fair trade bomull i korg

Vårdförbundet bedriver sedan 2011 ett aktivt och systematiskt miljöarbete i riktning mot ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Miljöarbetet ingår i begreppet Fair Union.

Vårdförbundets långsiktiga mål inom miljöområdet beskrivs i vår vision 2018: Samhället är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Systematiskt miljöarbete

Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att införa ett systematiskt miljöarbete och miljödiplomering. Vi fick vårt första miljödiplom år 2011. Diplomeringen förnyas varje år och utförs av Miljöstegen.

En viktig del i det systematiska miljöarbetet är att upprätta tydliga riktlinjer samt att ständigt sträva efter förbättringar. De förbättringsåtgärder som planeras skrivs in i verksamhetsplanen som följs upp regelbundet.

Exempel på genomförda åtgärder:

  • Reseriktlinjerna uppdaterade med miljöriktlinjer
  • Flygresor klimatkompenseras
  • Upphandlings- och inköpspolicy med miljökriterier införd
  • Byte till el märkt med Bra Miljöval
  • Miljökriterier för hotell- och konferensbokning införda
  • Vårdförbundet är medlem i Fairtrade Sverige
  • Inköp av Fairtrade-märkt och helst även ekologiskt kaffe, te, bananer med mera
  • Hållbarhetsarbetet integrerat i verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och budgetprocess

Hör av dig!

Har du tips på fler aktiviteter som minskar vår miljöpåverkan? Kontakta oss gärna på fairunion@vardforbundet.se.