Visionen för Vårdförbundet antogs på kongressen i maj 2018. Den är vår berättelse om den framtid vi vill leva och verka i.

Se bildspelet om visionen

Visionens huvudpunkter

Genom visionen vill Vårdförbundet påverka på flera olika nivåer: individnivå, hälso- och sjukvårdsnivå, arbetsplatsnivå samt samhällsnivå. Den utgår från tre utgångspunkter: villkoren, yrket, vården.

Villkoren: Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv

• Utveckla en hälsosam vårdmiljö
• Teamarbete ska präglas av nytänkande och innovation
• Möjlighet att utvecklas genom arbetslivet.
• Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön


Yrket: Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att främja hälsa

• Arbeta för en jämställd, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar värld där mänskliga rättigheter är verklighet.
• Alla människors lika värde ska lägga grunden för den framväxande personcentrerade vården.
• Relationen mellan våra yrkesgrupper inom vårdteamen och över gränser ska präglas av solidaritet.


Vården: Vi ska stärka möjligheten för alla att ta kontroll över sin egen hälsa

• Människor ska få makt över sin egen hälsa.
• Arbeta för ett personcentrerat arbetssätt och ett personcentrerat ledarskap.