På nationell nivå finns ett barnmorskenätverk som spänner över hela landet. Här lyfts specifika frågor som rör professionen.

I Vårdförbundet finns ett nationellt barnmorskenätverk som leds av yrkeshandläggaren för barnmorskor. Det består av barnmorskor från olika verksamhetsområden - från i stort sett hela landet.

Det nationella barnmorskenätverket i Vårdförbundet träffas en till två gånger om året, men har däremellan tät kontakt via bland annat digital kommunikation. Nätverkets uppdrag är att  vara rådgivande och kunskapsspridande utifrån sin expertkunskap, i specifika frågor som rör barnmorskans profession och den reproduktiva, perinatala och sexuella hälsan. Det ska även fungera rådgivande och stödjande till de förtroendevalda barnmorskorna på arbetsplatsen, i specifika frågor som rör barnmorskans profession och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Om du önskar kontakt med det nationella barnmorskenätverket i Vårdförbundet är du välkommen att ringa Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420.