Håll dig uppdaterad om vad som händer i din profession, dina arbetsvillkor och utvecklingen inom vården. Här hittar du alla nyheter som publiceras på webbplatsen.
 • Vårdförbundet utvärderar och förhandlar krislägesavtalet

  Parterna på Krislägesavtalet utvärderar nu hur avtalet har tillämpats. Utifrån de erfarenheter som parterna lyft fram behöver avtalet justeras och därför kommer nu parterna även att gå in i förhandlingar som inleds 17 maj.

 • Vår önskelista inför sjuksköterskedagen

  Den 12 maj är den internationella sjuksköterskedagen inför den har vi satt ihop sjuksköterskornas önskelista till arbetsgivare, politiker och allmänhet genom förbundsordförande (och specialistsjuksköterska) Sineva Ribeiro:

 • Hälsning till alla medlemmar från Sineva Ribeiro

  Vi ser er! Vi hör er! Vi känner med er och vi kämpar för er! Vi vill att ni ska veta att vi finns här, genom Vårdförbundet Direkt om du behöver råd och stöd eller någon att prata med.

 • Fika för barns rätt att gå i skolan

  Den 6-9 maj kan du delta i Fairtrade Challenge genom att bulla upp med Fairtrade-märkt fika och delta digitalt eller coronasäkert på annat sätt. Eller så kan du delta i chokladbollsutmaningen.

 • Ny rapport: Att arbeta under en pandemi

  Vi har gjort en undersökning hur våra medlemmar upplevt det att arbeta under en pandemi. Medlemmarna har svarat på frågor om beredskap, bemanning, kompetens, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Pandemin har tydliggjort våra professioners betydelse för allmänheten. Det har också blivit tydligt att bemanningen på många arbetsplatser är otillräcklig.

 • Höjda röster!

  Nu är det dags att höja rösten!

  Nu startar Höjda röster - en dialog med vårdsverige och i första hand Vårdförbundets medlemmar. För nu är det verkligen dags att höja rösten för vårdens framtid i Sverige. Delta du med! Din röst är viktig!

 • Försämrad arbetssituation för biomedicinska analytiker

  En ny Novus-undersökning med 1 400 biomedicinska analytiker bekräftar att yrkesgruppen arbetat under mycket hård press under pandemin och att hela 84 procent upplever fysiska eller psykiska besvär på grund av den höga arbetsbelastningen. Andelen som upplever att arbetsbelastningen blivit så hög att den är ohanterlig mer än fördubblats, från 6 procent före pandemin till 14 procent under pandemin.

 • Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och föreslår en ökad tydlighet i sjukförsäkringen 

  Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och andra fackförbund och föreslår en förändring i nuvarande sjukförsäkring, en förändring som i högre grad bidrar till att skapa trygghet för människor som har blivit sjuka.  

 • Överenskommelse med Sobona om att förlänga KFS-avtalet och att börja tillämpa HÖK

  Vårdförbundet har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Sobona om att förlänga KFS-avtalet så att det gäller året ut. Från och med årsskiftet 2021/2022 kommer de medlemmar som idag går på KFS-avtalet att istället börja omfattas av kollektivavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK) med SKR och Sobona.

 • Vårdförbundets löneranking: Regionerna som var bäst och sämst på lön 2020

  I årets utvärdering av löneutfallet* i regionerna för 2020, som omfattar cirka 55 000 medlemmar anställda av regionerna, syns en trendförändring mot större lönespridning, samtidigt som medellönen utvecklas bättre än den allmänna löneutvecklingen. Löneöversynen 2020 höjde medellönen för Vårdförbundets medlemmar med 3,07 procent vilket är klart över genomsnittet på arbetsmarknaden.