En lokal valberedare har i uppdrag att förbereda valen av lokal avdelningsstyrelse vid avdelningens årsmöte. Genom valberedningen kan du nominera dina kandidater till avdelningsstyrelsen.

Lokal valberedning

Den lokala valberedningen har i uppdrag att förbereda valen till lokal styrelse och kongressombud vid avdelningens årsmöte. Valberedningen tar emot nomineringar av kandidater till posterna.

Den lokala valberedningen väljs av avdelningens årsmöte och kan enligt stadgan bestå av fyra till tio ledamöter. Mandatperioden för valberedningen är fyra år och sammanfaller med den lokala styrelsens mandatperiod.

Hur nominerar jag till uppdrag i avdelningsstyrelsen?

Inför avdelningens årsmöte tar valberedningen emot nomineringar på kandidater till de poster som ska väljas vid årsmötet. Styrelsens och kongressombudens mandatperiod är fyra år, men fyllnadsval och nyval kan ske under innevarande mandatperiod.

Valberedningens arbete

Den lokala valberedningens arbete bygger på den uppdragsbeskrivning som förbundsstyrelsen har fastställt:
Avdelningsvalberedare

Valberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa den lokala avdelningens verksamhet och besöka avdelningsstyrelsen.

Du kan läsa mer om valberedningens uppdrag på sidan för lokala valberedare. 

Vårdförbundets stadga.