Årsmötet valde en ny styrelse och till ny ordförande valdes Marlene Juhl, som under mandatperioden innan suttit som ledamot i styrelsen. Marlene är 23 år och läser sjuksköterskeprogrammets tredje termin på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Den nya studentstyrelsen består av studenter i åldrarna 20-39 från hela landet. Med Vårdförbundet i ryggen ska studentorganisationen nu påverka för förbättringar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studielån, förstagångslöner och yrkesintroduktion.

Studentstyrelsen 2022/2023

Ordförande:
Marlene Juhl

Vice ordförande:
Linus Törneberg

Ledamöter:
Clara Stenström
Mahar Taleb
Ebba Claesson
Emma Lindell
Sabina Yttergren
Ludvig Alm
Hugo Wenzel
Sara Alfarraj
Elin Törnqvist

Valberedningen 2022/2023

Anja Basic
Nadja Ståhl
Leo Svahn
Nour Abdulkarim
Leen Chdid

Läs plattformen för VF Student