Årsmötet valde en ny styrelse och till ny ordförande valdes Marlene Juhl, som under mandatperioden innan suttit som ledamot i styrelsen. Marlene är 23 år och läser sjuksköterskeprogrammets tredje termin på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Den nya studentstyrelsen består av studenter i åldrarna 20-39 från hela landet. Med Vårdförbundet i ryggen ska studentorganisationen nu påverka för förbättringar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studielån, förstagångslöner och yrkesintroduktion.

Vårdförbundet Student

Vårdförbundet Student representerar röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor under sin utbildning samt nyexaminerade i sitt yrke. Studentorganisationens syfte är bland annat att ge studentmedlemmar en större påverkansmöjlighet i förbundet, bidra med ett studentperspektiv i det fackliga arbetet samt att trygga tillväxten av nya medlemmar. 

Studentstyrelsen 2022/2023

Ordförande:
Marlene Juhl (sjuksköterskestudent)

Vice ordförande:
Linus Törneberg (nyutexaminerad sjuksköterska)

Ledamöter:
Clara Stenström (nyutexaminerad sjuksköterska)
Mahar Taleb (biomedicinsk analytikerstudent)
Ebba Claesson (röntgensjuksköterskestudent)
Emma Lindell (sjuksköterskestudent)
Sabina Yttergren (sjuksköterskestudent)
Ludvig Alm (sjuksköterskestudent)
Hugo Wenzel (nyutexaminerad sjuksköterska)
Sara Alfarraj (biomedicinsk analytikerstudent)
Elin Törnqvist (sjuksköterskestudent)

Valberedningen 2022/2023

Anja Basic
Nadja Ståhl
Leo Svahn
Nour Abdulkarim
Leen Chdid

Läs plattformen för VF Student