Styrelsen i avdelning Capio

Vilka ingår i den nya styrelsen för avdelning Capio? Vilka uppgifter väntar framöver när vi blir en egen avdelning?

Styrelsen i avdelning Capio 

Linda Linné, ordförande. Distriktssköterska, BVC Linköping

linda.linne@vardforbundet.se tel. 072-5806121

Caspar Lindgren, vice ordförande. Sjuksköterska. Jobbar heltid fackligt på S:t Görans sjukhus

caspar.lindgren@vardforbundet.se, tel. 08-58702742

Ulrika Johansson, ledamot. Ambulans-/distriktssköterska, vårdcentral Falkenberg.

ulrika.johansson@vardforbundet.se

Johan Nestin, ledamot. Anestesi-/ambulanssjuksköterska, akutläkarbilarna Stockholm

johan.nestin@vardforbundet.se

Lilia Vargas-Alaeb, ledamot. Röntgensjuksköterska, S:t Görans sjukhus

lilia.vargas.alaeb@vardforbundet.se

Sofia Seger, ledamot. Sjuksköterska, Lasarettet i Motala

sofia.seger@vardforbundet.se

Robert Andersson, ledamot. Anestesisjuksköterska, S:t Görans sjukhus

robert.andersson@vardforbundet.se

Karin Olsson, ledamot. Operationssjuksköterska, Lundby sjukhus

karin.olsson@vardforbundet.se

Micaela Kvammen, ledamot. Operationssjuksköterska, S:t Görans sjukhus

micaela.kvammen@vardforbundet.se

Några ord från ordförande Linda Linné

Jag ser verkligen fram emot att få leda avdelning Capio och i min roll som ordförande ser jag att vi har flera spännande och viktiga uppgifter framför oss.

Vi behöver få fler förtroendevalda och hitta bra kommunikationsvägar med dem

Vi behöver fortsätta att bygga en bra dialog med arbetsgivaren för att veta vad som händer i verksamheterna där vi har våra medlemmar. I en del Capio-bolag finns aktiva bolagsstyrelser där vi har arbetstagarrepresentanter med men inte i alla. Dessa representanter väljs av oss i avdelningsstyrelsen. I några bolag har vi samverkansavtal och där behöver vi ha förtroendevalda som vill sitta med i samverkan. I och med att vi är en del av ett internationellt bolag har Vårdförbundet en representant i EWC - European Work Council. En mötesplats för fackliga representanter i hela Capio (inte bara Sverige) och arbetsgivaren. Caspar Lindgren sitter med där från Vårdförbundet. Fortfarande är forumet nytt efter att vi blev uppköpta av Ramsey och vi behöver se hur vi kan använda det på bästa sätt.

Vi behöver se över hur vi använder våra digitala kommunikationskanaler, som sociala medier och webbsidan, på bästa sätt för att det ska bli lätt för dig som medlem att delta i och följa avdelningens arbete. Ännu finns inte så mycket innehåll på vår webbsida, men detta kommer ändras framöver.

Vi har många fler utmaningar framför oss men vi tror att det här kommer bli jättebra för dig som medlem,  och vi hoppas att du också tror det!

Linda Linné, ordförande avdelning Capio,  

linda.linne@vardforbundet.se