Nu är det så kallade märket framförhandlat mellan parterna inom industrin. Det blev 4,1 procent. Så påverkar det dig som medlem i Vårdförbundet

Industrimärket som har förhandlats fram till 4,1 procent anger nivån för löneökningar på den svenska arbetsmarknaden. Nivån på märket är ett resultat av förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare inom den konkurrensutsatta exportindustrin.

Påverkar märket mig som arbetar inom Vårdförbundets avtalsområden?

Indirekt påverkar industrimärket också dig. Vårdförbundet träffar kollektivavtal om löner med flera arbetsgivarorganisationer, bland annat SKR och Sobona. De flesta av löneavtalen är så kallade icke nivå-bestämda avtal utan angivet löneutrymme för löneökningarna. Men märket är ändå vägledande för det lokala löneutrymmet.

De senaste åren har detta gynnat Vårdförbundets medlemmar, som på övergripande nivå fått löneökningar över tidigare framförhandlade märken.

Hur ser det ut på din arbetsplats i år?

Flera arbetsgivare har på grund av det osäkra ekonomiska läget väntat in resultatet av förhandlingarna inom industrin. Men vi vet också att ett antal arbetsgivare redan har meddelat resultatet av lönerevisionen och att det i vissa fall blivit lägre än märket på 4,1 procent för 2023.

Om så är fallet på er arbetsplats, ta kontakt med förtroendevald på din arbetsplats och hör efter om de har en dialog med arbetsgivaren om resultatet av lönerevisionen jämfört med industrimärket. Du kan också kontakta Vårdförbundet Direkt. Som medlem i Vårdförbundet har du en stark medlemsröst och bästa sättet att påverka är genom förtroendevald på din arbetsplats – eller genom att du tar ett uppdrag i förbundet.

Varför finns det ett industrimärke?

Industrimärket har kommit till för att värna reallöneökningar, hålla tillbaka inflationen och samtidigt behålla en konkurrenskraftig exportindustri – som i sin tur leder till arbetstillfällen.