Se vår film om personcentrerad vård! Förhoppningsvis kan filmen fungera som inspiration och ge ökad kunskap om vad personcentrerad vård är.

I filmen medverkar fyra medlemmar från var och en av våra professioner, som på olika sätt arbetar personcentrerat. Speaker i filmen är ytterligare en medlem som även ingått i referensgruppen för arbetet med att utveckla Vårdförbundets vårdpolitiska idé. De filmade intervjuerna mixas med infografik.

Se filmen streamad nedan eller på youtube.com/vardforbundet.