Fokus på lördagen är påverkanstorgen, där kongressombuden diskuterar de motioner och propositioner som är aktuella för beslut.

Påverkanstorgen är uppdelade i sex olika rum där kongressombuden diskuterar motioner och propositioner utifrån deras specifika teman.

Marie-Charlotte Nilsson sitter i förbundsstyrelsen för Vårdförbundet. Hon tycker påverkanstorgen är är ett välkomnande sätt att ta in åsikter.

– Fördelen är att alla har möjlighet att i sin egen takt ta del av motioner. Alla kan diskutera med andra och vidga sina vyer. Om man känner sig obekväm att gå upp i talarstolen är detta ett mycket bättre alternativ. Plus att här har man verkligen möjlighet till diskussion.

Hon befinner sig i påverkanstorget Villkor, arbetsmiljö och arbetsliv.

– Det är jätteviktiga frågor och arbetsmiljö har blivit ännu viktigare de senaste åren. Då tänker jag på att vi blir färre som arbetar i verksamheter och så tänker jag på pandemin.

I påverkanstorget Villkor, tid och lön hittar vi Eva Lenander och Charlotta Dickman djupt engagerade i en diskussion kring en av propositionerna – En höjd röst för ett hållbart yrkesliv.

– Jag ser ingen höjd röst för lönen, säger Eva och Charlotta håller med.

Vad tycker ni om åsiktstorg som diskussionsforum?

– Bra men för kort tid att diskutera frågorna, svarar Eva.

Maria Bergman är vice ordförande i avdelning Stockholm och det här är hennes första kongress. Hon tycker att kongressen är spännande.

– Ser fram emot att få vara en del av beslutfattande, sätta en ny styrelse, att vi går till beslut i allt.

Hon tror att påverkanstorg är ett bra upplägg:

– Jag har inte hunnit vara på det så länge. Bra att man kan gå fram och tillbaka mellan olika punkter. Tror att jag tycker att det är ett bra upplägg.

Vid varje påverkanstorg finns samtalsledare. Här vid Villkor, tid och lön har Michelle Dobos Sandell den rollen.

– Rollen är att försöka vara behjälplig så att kongressombuden hittar samtliga motioner. Så de kan komma fram till förslag som kan antas av kongressen. Vi ska också kunna vara behjälpliga att kunna jämka om förslagen, så de får brett stöd.

För Angelica Grad från avdelning Västmanland är det här andra kongressen som hon är kongressombud på.

– Det är jättekul! Så himla roligt. Får du chansen att vara kongressombud ska du ta den. Vi är alla här för att det är viktigt för oss att vara det. Vi vill driva det här framåt.

Villkor och lön är de ämnen som hon mest brinner för på kongressen och hon gillar också påverkanstorgen.

– Det är jätteintressant, man får mycket input. Man får fundera en gång till när man får höra andras åsikter. Kan tänka att inte alla har läst allt, då kan man bli mer säker när vi ska gå till val.

Utanför påverkanstorget för Kommunikation träffar vi på Gustaf Ahlqvist, från avdelning Västra Götaland.

– En av mina go-to-områden är arbetsmiljö, så mycket av det som diskuteras där är jag intresserad av. För Västra avdelning Götaland är den motion som berör representantskapet, att återskapa mötesformen på ett eller annat sätt i stadgan.