Vårdförbundet är med i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). I TCO samlas 13 fackförbund som tillsammans med över 1,4 miljoner medlemmar.

Tjänstemännens centralorganisation – eller TCO i dagligt tal – är en partipolitiskt obunden centralorganisation.

Genom medlemskapet i TCO förstärker vi möjligheten att vara med och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och de frågor som på olika sätt berör dig som medlem.

Vårdförbundet är med och ger TCO uppdrag inom bland annat följande områden:

  • Sociala trygghetssystem
  • Samhälle fritt från diskriminering
  • Arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadslagstiftning
  • Skattepolitiken
  • Anställningsformer
  • Utreder och analyserar frågor av vikt för TCO-förbundens medlemmar

Beslut som rör svenska arbetstagare tas allt oftare i utlandet, inom EU eller av företagsledningar i multinationella bolag. Därför engagerar sig även  TCO i Europasamarbetet och i det fackliga globala arbetet.