Vad innebär det för dig som medlem att Stockholms stad blivit en egen avdelning?

  • Fokus och gemenskap. Tidigare tillhörde vi avdelning Stockholm, en stor avdelning med majoriteten medlemmar anställda inom regionen och slutenvården i Stockholm. Som egen avdelning kan vi fokusera på Stockholm Stads medlemmar. Vi kan specifikt arbeta med de frågor som rör oss och skapa en större gemenskap och bli starka tillsammans.
  • Kunskap om vår verksamhet. Vår kunskap och relationerna med arbetsgivaren kan fördjupas och du kan få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan den verksamhet där du arbetar och de avtal som finns i organisationen.
  • Möjlighet att påverka det som berör dig. Med egen avdelning och styrelser får du rösträtt i avdelning Stockholms stad där vi driver de frågor som berör oss mest. Du kan inte delta i årsmötet i avdelning Stockholm då du inte längre är tillhör den. Du kommer att få inbjudan till årsmöte i avdelning Stockholms stad.
  • Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundets rådgivare om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.