Vårdförbundets förbundsstyrelse har idag fattat beslut om att begära att förhandlingsmedlare utses till avtalsförhandlingarna med SKR. Avtalet med SKR löper ut den 31 mars och parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

- Vi vill ta ansvar för vårdens framtid och vi tar därför vårt ansvar i förhandlingarna. Med bara ett par dagar kvar på avtalet ser vi inte att SKR kommer att tillmötesgå våra yrkanden. Vi står långt ifrån varandra. Dessutom har arbetsgivaren kastat in helt orimliga krav som vi helt omöjligt kan acceptera. Då ser vi ingen annan utväg än att parterna utser förhandlingsmedlare, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. 

Ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKR behöver vara på plats den 1 april, eftersom det tidigare avtalet sagts upp och det löper ut den 31 mars. Vårdförbundet överlämnade yrkanden till SKR den 19 december i fjol, och några av de viktigaste yrkandena handlar om en arbetstidsförkortning och en god löneutveckling.  

- Under pandemin kallades vi superhjältar och gick till jobbet när vi var lediga för att rädda liv. Då fick vi applåder men idag tvingas vi välja mellan att bli sjuka själva eller gå ned i deltid för att orka. Fyra av tio unga tvivlar på om de kommer stanna i vården resten av yrkeslivet. Det är ett nödrop och SKR behöver ta sitt ansvar för att rädda sjukvården, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. 

Förhandlingarna mellan parterna har under en tid varit låsta. Enligt avtal som Vårdförbundet har med SKR ska parterna gemensamt utse förhandlingsmedlare. 

Några av Vårdförbundets yrkanden: 

  • Förutsättningar för hållbara heltider genom förkortad veckoarbetstid.
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Höjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
  • Schemalagd tid till exempelvis inläsning, kompetensutveckling och reflekterande samtal, med möjlighet att utföra detta på distans.
  • Goda förutsättningar för chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar samt mandat att bemanna och förlägga med tillräcklig och rätt kompetens.
  • Krav på hållbara scheman för bättre arbetsmiljö, förutsägbarhet och hälsa.