Egenföretagare i vården

Allt fler medlemmar i Vårdförbundet är intresserade av att starta företag i vården. Därför har vi ett särskilt medlemserbjudande för dig som går i starta eget tankar och för dig som redan har startat ett eller flera företag i vården.

Att vara företagsam medlem betyder att du har ett intresse av att starta eget företag i vården alternativt att du är egenanställd, egenföretagare, kombinatör, företagare eller entreprenör.

Kom på nätverksträff i Stockholm

Den 5 december har du som är egen företagare eller som vill bli det, möjlighet att gå på vår nätverksträff. På den får du bland annat höra inspirerande föreläsare och dela i workshop.

Läs mer

Kombinatör

En individ som kombinerar anställning med företagande på deltid. Vanligast är att individen har en grundinställning som byggs på med ”extra knäck” eller ”bisyssla” med näringsverksamhet som genererar extra inkomster.

Egenanställd

Som egenanställd är det vanligast att du hyr ut dig själv genom bemanningsföretag.

Du agerar som kompetenskonsult och säljer din kompetens till högst bjudande företag, som hyr ut dig till olika uppdragsgivare.

Tanken med "egenanställning" är att du ska kunna anställa dig själv utan att starta företag. En egenanställning innebär att du blir anställd i ett företag för egenanställda, ett egenanställningsföretag. Företaget fungerar som arbetsgivare, medan de egenanställda utvecklar sin egen karriär genom att ta in olika uppdrag. Kunden får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde.

Egenföretagare

En individ som anställer sig själv genom eget företag. Den vanligaste juridiska formen för detta är enskild firma, aktiebolag och ekonomisk förening. Individen innehar F-skattsedel och kan som egenföretagare sälja sin kompetens på arbetsmarknaden.

Företagare

En enskild individ startar vanligtvis ett aktiebolag med syfte att anställa personal och registrera sig som arbetsgivare.

Entreprenör

En enskild individ startar flera företag med syfte att anställa personal och registrera sig som arbetsgivare.

Hur ser viljan att starta företag i vården ut?

Viljan att förändra, önskan att rå sig själv, få större frihet, utveckla vården, möjlighet att utveckla sin profession och få möjlighet att bedriva vård enligt egna idéer.

Detta är några av utgångspunkterna i viljan att starta vårdföretag och driva företag för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det finns kunskap, vilja och energi till ett ökat nyföretagande och småföretagande i hälsa, vård och omsorg.

Flera vårdföretagare arbetar med hälsosamtal, hälsorådgivning och hälsoprofiler. Andra erbjuder föräldrautbildning, profylax, graviditetsyoga och bassänggympa, babymassage, sexualrådgivning – något som efterfrågas men inte alltid tillhandahålls inom den offentliga vården idag.

Bland företagarna som är medlemmar i Vårdförbundet är det vanligt att de tjänster som erbjuds bygger på någon form av vidare kompetens förutom grundutbildningen i yr¬ket.

Nedan är ett antal exempel på verksamhetsområden inom vilka yrkesgrupperna inom Vårdförbundet utvecklar affärsidéer och startar företag:

 • Förebyggande hälsovård, hälsorådgivning och förebyggande hälsoinsatser som inte prioriteras av den offentliga vården.
 • Utbildning inom olika vårdområden
 • Vårdcentral
 • Handledning
 • Eftervårdsenhet
 • Vård i livets slutskede
 • Vårdlots
 • Demensenhet
 • Sälja vårdrelaterade produkter
 • Organisationsutveckling
 • Kvalitetsutveckling i vården – logistik – lean
 • Äldreboende
 • Bemanning – uthyrning av personal
 • Taktilmassage/taktil beröring
 • Samtalsmottagning
 • Akupunktur
 • Röntgenmottagning
 • Omvårdnad för särskilda grupper av vårdtagare med likartade behov där specialistkompetens är viktig t ex allergi, diabetes, astma
 • Barnhälsovård
 • Mördrahälsovård
 • Företagshälsovård och rehabilitering
 • Diagnostik och utveckling av laboratoriemetodik
 • Konsult inom biomedicin
 • Närvårdslaboratorium
 • Biomedicinsk analys av hälsomarkörer
 • Mammografi
 • Distriktssköterskemott
 • Hemsjukvård
 • Vaccinationer

Allt fler medlemmar intresserade av att starta eget företag i vården

Enligt Vårdförbundets NOVUS-undersökning uppger var fjärde medlem i åldersgruppen 30–49 år i särskilt storstäderna, att de vill starta eget företag i vården.

Av de medlemmar som är intresserade av att starta företag inom vården har 33 procent redan börjat tänka på hur detta skulle kunna bli verklighet.

Vad tycker Vårdförbundet om företagande i vården?

Vårdförbundets befintliga arbete med företagande i vården utgår från visionen om att stödja mångfalden av utövandet av vården som i sin tur bidrar till vårdens utveckling och professionernas utveckling.

Vårdförbundet tror på ett ökat företagande i vården. Det ska finnas ett utrymme för företagsamhet och innovation i vården. Vi vill stödja en utveckling där medlemmar i Vårdförbundet kan utveckla företagsamhet och innovation i vården.

Kontakta oss

Kontakta oss för råd och stöd för dig som är företagare och entreprenörer. Ring 0771 - 420 420 eller använd vårt webbformulär

Dina uppgifter

Är du redan medlem? Kontrollera att vi har rätt uppgifter till dig