Bild på Vårdfokus och Vårdförbundets broschyrer

Här hittar du blanketter och informationsmaterial som du har nytta av i ditt uppdrag.

Anmälan av förtroendeuppdrag

Val av förtroendevald sker på ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Alla medlemmar som har sin anställning och placering på arbetsplatsen ska kallas till mötet. Den som väljs behöver anmäla uppdraget till Vårdförbundet för att ha mandat i sitt uppdrag. Här anmäler du uppdraget.


Mandatperioden för förtroendevald i Västerbotten är max 3 år och sträcker sig till den 31 december oavsett vilket datum under året valet sker. I år 2022 är mandatperioden till 2024-12-31.

Förhandlingsordning och delegation

Avdelningsstyrelsens mål med att delegera teckningsrätten är att förhandlingar ska ske så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Därigenom ökar kompetensen inom hela organisationen. Utgångspunkten för delegationsordningen är att det skall finnas två nivåer inom organisationen, avdelningen med dess styrelse och arbetsplatsen med de förtroendevalda. Nedan kan du läsa hela Förhandlingsordningen som innehåller förhandlingsrutiner samt styrelsens delegeringar till förtroendevald.