Vårdförbundet är en Fair Union

Att vara en Fair Union innebär att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi lever upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

 

Vårdförbundet är en Fair Union och det innebär att vi:

  • Arbetar för jämställdhet och allas lika värde
  • Arbetar för att utveckla hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt
  • Värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
  • Använder företag som har kollektivavtal.
  • Väljer Fairtrade-märkta produkter och tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp
  • Utövar ett aktivt miljöarbete
  • Gör etiska val vid placeringar av tillgångar

Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela organisationen.

Bakgrund

Målet att bli en Fair Union sattes av Vårdförbundets extrakongress 2012. I samband med förbundsstyrelsens beslut om Fair Union antogs också ovanstående definition för vad Fair Union innebär för Vårdförbundet.

I grunden ligger värderingen om alla människors lika rätt. Vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Dessa värderingar stöds av vår stadga, de etiska riktlinjerna/koderna för våra yrkesgrupper och vår vision. I april 2013 beslutade förbundsstyrelsen att Vårdförbundet lever upp till de värderingar som ingår i begreppet Fair Union.

Kontakt

Om du vill kontakta oss om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att skicka ett mail till fairunion@vardforbundet.se.