Beordran

Man håller mobiltelefon till örat.

Att bli beordrad att arbeta ska ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället. Du kan inte vägra beordrat arbete, men du kan ange giltiga skäl till varför du inte kan eller är lämplig att utföra arbetet. Om du blir beordrad har du möjlighet att förhandla om ersättningen.

Om du blir beordrad kan du säga nej till att arbeta med andra arbetsuppgifter om uppgifterna ligger utanför ramen för ditt anställningsavtal.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

Om du anser dig ha giltiga skäl att inte arbeta, kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Hos Vårdförbundet Direkt kan du också få specifika svar utifrån din situation och det avtalsområde du omfattas av.

Vi vill uppmana medlemmar att inte gå in och ta extrapass under sommaren utan att få skälig ersättning för det.

Giltiga skäl

Under tjänstledighet är du som huvudregel inte beordringsbar. Om du arbetar inom område där "Allmänna Bestämmelser för kommun och landsting" är tillämpligt kollektivavtal är du beordringsbar då du har påbörjat din semester.

Om du blir beordrad kan du säga nej till att arbeta med andra arbetsuppgifter, om uppgifterna ligger utanför ramen för ditt anställningsavtal. Andra giltiga skäl kan exempelvis vara att du har otillräcklig kunskap om arbetsuppgiften, lider av trötthet, har druckit alkohol, har problem med barntillsyn eller om du redan har arbetat mycket övertid.

Beordringsblankett

Vid beordring bör en beordringsblankett från Vårdförbundet fyllas i. Ladda ner beordringsblanketten här eller i vår medlemsbutik.

Spara ett ifyllt exemplar och ge ett exemplar till arbetsgivaren och ett till din lokala avdelning inom Vårdförbundet.