Beordran

Man håller mobiltelefon till örat.

Att bli beordrad att arbeta ska ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället. När du som medlem i Vårdförbundet blir beordrad har du möjlighet att förhandla om ersättningen. Beordrat arbete kan du inte vägra men du kan uppge skäl till varför du inte kan eller är lämplig att utföra arbetet.

Om du blir beordrad kan du säga nej till att arbeta med andra arbetsuppgifter om uppgifterna ligger utanför anställningsavtalets ram.

Giltiga skäl

Under tjänstledighet är du som huvudregel inte beordringsbar. Om du arbetar inom område där Allmänna Bestämmelser för kommun och landsting är tillämpligt kollektivavtal är du beordringsbar då du har påbörjat din semester.

Andra giltiga skäl att säga nej kan exempelvis vara otillräcklig kunskap om arbetsuppgiften, trötthet intag av alkohol, problem med barntillsyn eller om du redan har arbetat mycket övertid.

Beordringsblankett

Vid beordring bör en beordringsblankett från Vårdförbundet fyllas i. Ladda ner beordringsblanketten här eller i vår medlemsbutik.

Spara ett ifyllt exemplar och ge ett exemplar till arbetsgivaren och ett till din lokala avdelning inom Vårdförbundet.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

Om du anser dig ha giltiga skäl att inte arbeta, kontakta Vårdförbundet Direkt: 0771-420 420.

Vi vill uppmana medlemmar att inte gå in och ta extrapass under sommaren utan att få skälig ersättning för det.