Beställ din namnbricka
Så firade vi Vårdförbundet Students dag!
Viviana Lundberg är ordförande i Vårdförbundet Student!
Nyttan av mitt medlemskap
Vårdförbundet har hjälpt mig på vägen ut i yrket på olika sätt.
Tom Åberg
Följ oss på Instagram!