Vill du lära dig mer om personcentrerad vård? Starta en studiecirkel tillsammans med några kollegor! Du behöver ingen förkunskap för att delta i studiecirkeln - bara nyfikenhet och en lust att lära. Vårdförbundet har tagit fram ett material ni kan använda: Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård.

Vi vill att så många medlemmar som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården.

Starta en studiecirkel - några praktiska tips

Lagom grupp för en studiecirkel är ca 8-12 personer. Det är bra om ni är mer än en person från varje arbetsplats (avdelning, enhet). Ingen förkuskap behövs för att kunna delta i studiecirkeln.

Vi har tänkt att studiecirkeln träffas vid fem tillfällen, med minst två timmar per träff, plus hemuppgifter mellan träffarna. Ni avgör själva hur ofta, var och när ni ses, men det är bra om det inte går allt för lång tid mellan träffarna.

Sätt upp ett informationsblad (pdf) på er arbetsplats (eller andra enheter) för att locka fler deltagare till studiecirkeln.

Studiecirkelledare

Studiecirkeln behöver en ledare. Som studiecirkelledare är du en i gruppen och deltar i samtal och reflektion, men har ett särskilt ansvar att föra processen framåt, se till att alla får komma till tals och att gruppen håller sig till ämnet. Studiecirkelmaterialet innehåller texter och frågor för reflektion och samtal. En handledning för studiecirkelledaren finns i slutet av broschyren (pdf).

Deltagarlista

Det är viktigt att Vårdförbundet får en kopia på er deltagarlista (xls), så att vi vet hur många medlemmar som deltagit i studiecirkeln och så att vi kan skicka ut en utvärdering till var och en. Därför vill vi att alla deltagare fyller i en e-postadress.

Diplom

När studiecirkeln är över kan ni skriva ut ett diplom (pdf) som var och en av deltagarna får.

Samarbete med GPCC

Kunskapsdelarna i studiecirkeln är framtagna i samarbete med GPCC - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. GPCC har också deltagit i utformningen av de "pilotcirklar" som Vårdförbundet genomfört för medlemmar i Jönköping och Jämtland.

Stöd från Sensus

Vårdförbundet har samarbetat med Sensus när denna studiecirkel tagits fram. Sensus är ett studieförbund och specialister på pedagogiska upplägg och processer för lärande. Om ni har behov av mer stöd när det gäller studiecirkelprocessen så är ni välkomna att kontakta Sensus lokala kontaktpersoner.

Förslag till fördjupning

Är ni sugna på att lära er mer? Här hittar ni en lista med förslag på fördjupning - filmer, böcker, podcast - för mer kunskap om personcentrerad vård.