Vårdförbundet har kommit överens med Fremia om att införa delpension, vilket motsvarar flexpension på övrig privat sektor. Fullt utbyggt innebär det att medlemmarna får ytterligare två procent i pensionsavsättning. Det innebär att i stort sett alla Vårdförbundets medlemmar på privat sektor nu kommer att få betydligt högre pension.

Vårdförbundets medlemmar kommer alltså få rejält höjda pensioner tack vare det nya avtalet om delpension. Avtalet innebär att arbetsgivare årligen kommer sätta av ytterligare premier till medlemmars pension, utöver de 4,5 procent av lönesumman som redan idag sätts av till tjänstepension ITP. Fullt utbyggd delpension ger 2 procent extra i pensionsavsättning.

Utöver Fremia har Vårdförbundet under våren förhandlat med både Arbetsgivaralliansen och Almega Vårdföretagarna. På samtliga områden har Vårdförbundet förhandlat fram höjda pensionsavsättningar. Medlemmar inom kommuner och regioner har redan från 1 januari 2023 fått höjda pensionsavsättningar.

Det är oerhört glädjande att vi nu lyckats få igenom betydande höjningar av pensionsavsättningarna för våra medlemmar i privat sektor! /Sineva Ribeiro

- Jämställda villkor, där pension är en viktig komponent, är en förutsättning för att locka och behålla medarbetarna i kvinnodominerad vård- och omsorgsverksamhet, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Sammanfattning av det nya HVO-avtalet med Fremia

  • Nytt avtal om delpension som ger högre pensionsavsättningar. Avsättningarna till delpension startar 1 juli 2024 och ska fullt utbyggd vara uppe i 2 procent av lönen, utöver befintliga avsättningar på 4,5 procent till tjänstepensionsavtalet ITP.
  • Höjningar av rörliga ersättningar med 4,1 procent från 1 oktober 2023 och med 3,3 procent från 1 oktober 2024.
  • Parterna ska ta fram ett gemensamt stödmaterial för de arbetsgivare som vill erbjuda medarbetarna fria arbetsskor och -strumpor.
  • Partsgemensamt arbete kring förbättrad löneprocess och lokal samverkan.
  • Partsgemensamt arbete för att utreda skäl till deltid och främja heltidsarbete.
  • Dygnsvilobestämmelser förhandlas i en arbetsgrupp under hösten 2023.
  • Löne- och villkorsavtalen får en fast avtalsperiod och gäller från 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.
  • Ny lön för 2023 kommer att betalas ut retroaktivt från 1 juni.

Mer detaljer om det nya avtalet kommer att publiceras senare under hösten kring ytterligare delar som börjar gälla först 1 januari 2024.