Enligt beslut på kongressen 2022 har propositionerna reviderats.