Vi arbetar för att du ska kunna utvecklas under hela ditt yrkesliv. Som ny i yrket ska du ha en bra yrkesintroduktion, och när du utbildar dig till specialist ska du ha schyssta villkor under din specialistutbildning.
 • Specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

  Trots att den medicinska och tekniska utvecklingen inom vården har revolutionerat röntgenverksamheterna finns idag ingen specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det vill vi ändra på!

 • Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

  Trots en svindlande teknisk utveckling i vården som revolutionerat laboratorieverksamheterna finns idag ingen reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Det vill vi ändra på!

 • Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) vill se ett nytt yrke: avancerad specialistsjuksköterska

  Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans arbetat fram en utveckling av specialistsjuksköterskans roll; avancerad specialistsjuksköterska. Nu vill vi se en statlig reglering.

 • Akademisk specialisttjänstgöring

  Vi vill förbättra villkoren för dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. Idag minskar både andelen och antalet specialistsjuksköterskor i Sverige. Med en bra utbildning och bra villkor för dig som utbildar dig till specialist kan vi vända trenden.

 • Din utbildning

  Din utbildning är en investering som ska löna sig både för dig och för samhället. Utbildningarna lägger grunden för våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka deras utformning.