Vi arbetar för att du ska kunna utvecklas under hela ditt yrkesliv. Som ny i yrket ska du ha en bra yrkesintroduktion, och när du utbildar dig till specialist ska du ha schyssta villkor under din specialistutbildning.
 • Yrkesintroduktion

  De första åren i yrkeslivet kan vara utmanande. Många upplever att skillnaden mellan utbildningen och den dagliga verksamheten i vården är stor. Därför arbetar vi för att en strukturerad yrkesintroduktion ska införas.

 • Specialistutbildning för barnmorskor

  Vårdförbundet har under en lång tid drivit frågan om en reglerad specialistutbildning för barnmorskor. Utbildningen skulle bland annat bidra till att barnmorskor får fördjupa sig inom sitt specialistområde, vilket ger en kunskapsbaserad vård som utvecklar yrket och bidrar till forskning.

 • Specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

  Trots att den medicinska och tekniska utvecklingen inom vården har revolutionerat röntgenverksamheterna finns idag ingen specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det vill vi ändra på!

 • Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

  Trots en svindlande teknisk utveckling i vården som revolutionerat laboratorieverksamheterna finns idag ingen reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Det vill vi ändra på!

 • Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) vill se ett nytt yrke: avancerad specialistsjuksköterska

  Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans arbetat fram en utveckling av specialistsjuksköterskans roll; avancerad specialistsjuksköterska. Nu vill vi se en statlig reglering.