Från 1 januari 2023 ändras uttagsreglerna för avgiftsbestämd tjänstepension i kommun, region och kommunala bolag. De nya reglerna innebär att det tidigast blir möjligt att ta ut tjänstepension från 60 års ålder och med en uttagstid på minst 10 år.

De nya uttagsreglerna gäller både för det kapital som du har tjänat in före årsskiftet 2022/2023 och för det kapital du kommer att tjäna in efter årsskiftet 2022/2023.

Om du vill ta ut din pension enligt regler som gäller i dag, d.v.s. tidigaste uttagsår vid 55 års ålder och kortast uttagstid på 5 år så måste du börja ta ut din tjänstepension senast 31 december 2022. Om du väljer att börja ta ut din tjänstepension före årsskiftet tänk på att du samtidigt behöver minska din arbetstid med samma nivå som pensionsuttaget.

Tjänstepensionsavtal inom kommuner och regioner som innehåller en avgiftsbestämd del:

  • AKAP-KR (AKAP-KL)
  • KAP-KL
  • PFA 98
  • PFA 01

För dig som är anställd hos arbetsgivare ansluten till Sobona

De nya uttagsreglerna gäller även anställda hos arbetsgivare som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona. För anställda som omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller de nya uttagsreglerna endast kapital som inbetalas från och med den 1 januari 2023, d.v.s. då övergång sker från PA-KFS 09 till AKAP-KR.

Frågor och svar

Hur ska jag göra om jag vill ta ut min avgiftsbestämda pension före 60 års ålder och under kortare tid än 10 år?

Du behöver ansöka om att påbörja uttag av din avgiftsbestämda pension före årsskiftet 2022/2023. Kontakta din försäkringsgivare!

Vad gäller om jag redan ansökt om uttag före 60 års ålder eller kortare utbetalningstid än 10 år, men utbetalning påbörjas efter den 31 december 2023?

Du behöver kontakta försäkringsgivaren där du ansökt om uttag av din avgiftsbestämda pension och ändra ditt val av uttagstidpunkt. För att omfattas av uttagsreglerna som gäller fram till 31 december 2022 måste uttaget påbörjas före årsskiftet 2022/2023.