Höjd kvalité på den verksamhetsförlagda utbildningen är en av Vårdförbundet Students viktigaste frågor. Vi har samlat våra bästa tips för att du som student ska få ut så mycket som möjligt av din verksamhetsförlagda utbildning. Om du ändå får problem eller om du har något annat du vill ta upp får du gärna prata med oss i Vårdförbundet Student.

 

 

Student på VFU pdf:er

Här hittar du tre bra kort i pdf-format som riktar sig till dig som student på verksamhetsförlagd utbildning. Eller handledare av student. Varje profession har egen version. Du kan även beställa hem dem från medlemsbutiken.

Var med och påverka din VFU

En del av studentstyrelsens arbete är den enkät som går ut varje år till mer än 5 000 studentmedlemmar som läser termin 4, 5 och 6. Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i din utbildning till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Vårdförbundet Student vill att du ska få ut det mest av din utbildning och arbetar för att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi vill därför genom enkäten veta hur du har haft det på dina VFU-placeringar och vad du har för villkor gällande vila och återhämtning. Vad tycker du kan bli bättre och vilka erfarenheter har du fått med dig?

Ett hållbart yrkesliv är en viktig fråga för Vårdförbundet Student som driver att du redan under din utbildning ska ha förutsättningar för ett hållbart yrkesliv.

Du som är studentmedlem och har lämnat din e-postadress till Vårdförbundet kommer under våren att få ett mejl med länk till VFU-enkäten. Att svara på enkäten tar bara några minuter och dina svar är anonyma. Enkäten är också underlag när vi rankar studenternas upplevelse av sina lärosäten. 

Kontakta studentverksamheten