Vårdförbundets organisation består av flera delar som på olika sätt arbetar för dig som medlem.

Förtroendevald på arbetsplats

Närmast dig på din arbetsplats finns i de flesta fall en förtroendevald som är vald av dig och dina kollegor. Hen har uppdraget att företräda Vårdförbundet på arbetsplatsen och vara skyddsombud.

Avdelning och riksklubb

Du ingår också i en avdelning som samlar dig och andra medlemmar. Avdelningen har en styrelse med förtroendevalda som samordnar och driver verksamheten för dig och övriga medlemmar. 

Kongress, förbundsstyrelse, förbundsråd och avtalsråd

Vårdförbundets förbundsstyrelse leder och ansvarar för förbundets samlade verksamhet. Förbundsstyrelsen får sitt uppdrag från kongressen som är Vårdförbundets högsta beslutande organ. Kongressen samlas vart fjärde år och beslutar om mål och riktlinjer för Vårdförbundet. Förbundsstyrelsen har två viktiga rådgivande organ. Det ena är förbundsrådet där alla avdelningars ordförande ingår. Det andra är avtalsrådet som ger förbundsstyrelsen råd om kollektivavtal ska sägas upp eller förlängas.

Kansliet

Vårdförbundets kansli har anställda i hela landet. Kansliet får sitt uppdrag från förbundsstyrelsen och arbetar för att stödja medlemmar och förtroendevalda att nå förbundets vision och mål.