Så här är Vårdförbundet organiserat

Vårdförbundets organisation består av flera delar som på olika sätt arbetar för dig som medlem.

Närmast dig på din arbetsplats finns i de flesta fall en förtroendevald som är vald av dig och dina kollegor. Den förtroendevalda på arbetsplatsen tar in behov, åsikter och idéer från dig och andra medlemmar.  

Du ingår också i en lokal avdelning som samlar dig och andra medlemmar inom avdelningens geografiska upptagningsområde. Avdelningen har en styrelse med förtroendevalda som samordnar och driver verksamheten för dig och övriga medlemmar.

Om du jobbar i ett vårdföretag som har rikstäckande verksamhet, exempelvis Praktikertjänst eller Attendo Care, ingår du i många fall i en riksklubb.

Vårdförbundets förbundsstyrelse leder och ansvarar för förbundets samlade verksamhet. Förbundsstyrelsen får sitt uppdrag från kongressen som är Vårdförbundets högsta beslutande organ. Kongressen samlas vart fjärde år och beslutar om mål och riktlinjer för Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsen har två viktiga rådgivande organ. Det ena är förbundsrådet där alla avdelningars ordförande ingår. Det andra är avtalsrådet som ger förbundsstyrelsen råd om kollektivavtal ska sägas upp eller förlängas.

Vårdförbundets kansli har anställda i hela landet. Kansliet får sitt uppdrag från förbundsstyrelsen och arbetar för att stödja medlemmar och förtroendevalda att nå förbundets vision och mål.