Utredningen för Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01), kom med sitt huvudbetänkande 31 mars 2020. En viktig del i omställningen är att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov.

Utredningens uppdrag är att stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. En viktig del i omställningen handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov.

             

Sedan utredningen startade 2017 har Vårdförbundet haft representation i referensgruppen med fackliga och professionsorganisationer. Utifrån Vårdförbundets politik, samtal och med medlemmar och förtroendevalda har vi svarat på de årliga remisserna samt sammanställt ett underlag och skickas till utredningen inför huvudbetänkande.

Läs gärna mer:

Utredningen, Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Vårdförbundets remissvar

Remissvar huvudbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Remissvar delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Remissvar delbetänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)