Här hittar du vanliga frågor och svar om framställan eller överläggning.

I vilka situationer behöver arbetsgivare som har kollektivavtal förhandla?

Exempel på förändringar som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen är:

  • omorganisation
  • flytt till nya lokaler
  • nytt provisionslönesystem
  • omplacering
  • uppköp av företaget
  • chefstillsättning

Samma sak gäller för beslut om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för en eller flera anställda.

Vi har inget kollektivavtal, behöver vi förhandla?

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med Vårdförbundet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag eller en verksamhet som omfattas av lagen om anställningsskydd och som berör en medlem i Vårdförbundet.

Arbetsgivare utan kollektivavtal har inte förhandlingsskyldighet om allmänna förändringar av verksamheten som nya lokaler, byte av IT-system eller chefstillsättningar, men en skyldighet att informera Vårdförbundet om verksamhet och ekonomi enligt medbestämmandelagens 19 a §.

Vi har samverkansavtal, hur skall vi använda detta formulär då?

De frågor ni normalt förhandlar inom samverkan i enlighet med ert samverkansavtal skall ni även fortsättningsvis hantera på samma sätt som tidigare, detta formulär använder ni till de framställningar som exempelvis rör individ eller andra ärende som inte hanteras i samverkan. 

Hur får jag reda på om de anställda är medlemmar i fackförbundet?

Vårdförbundet lämnar inte ut uppgifter om medlemskap. För att fullfölja din förhandlingsskyldighet bör du informera den anställde som berörs att du avser att begära förhandling och behöver uppgiften om medlemskap i detta avseende.

Kan jag skicka med personuppgifter i formuläret med tanke på GDPR?

Ja. När du använder vårt webbformulär för att skicka in förhandlingsframställan överförs uppgifterna på ett säkert sätt. Så hanterar Vårdförbundet personuppgifter