Här kan du läsa kongressens uttalande.

Vårdförbundet står upp för rätten till hälsa såsom en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett liv i värdighet. Rätten till hälsa är avgörande för förverkligandet av andra mänskliga rättigheter.

Vi befinner oss i en dramatisk tid då hälsan i världen hotas från många håll. I vårt närområde ser vi Rysslands invasion av Ukraina som snart pågått i tre månader. På denna korta tid har tusentals civila dödats och skadats, hus och hem raserats, skolor och sjukhus förintats. WHO har bekräftat över hundra attacker mot hälso- och sjukvårdsinrättningar. Sjukvårdsmedarbetare riskerar sina liv för att hjälpa de som behöver vård och får aldrig bli en måltavla. WHO har upprepat pekat på hur dessa attacker bryter mot internationell humanitär rätt. Kriget i Ukraina visar hur väpnade konflikter påverkar hälsan för alla inblandade och hela sjukvårdssystem. Från att kunna ge akut medicinsk hjälp till kontinuitet för patienter med kroniska sjukdomar; från att begränsa smittspridning till att säkerställa tillgång till sjukvård för människor på flykt.

Flyktingströmmarna till kringliggande länder är tydlig, över 13 miljoner människor har tvingats fly från sina hem och 5,5 miljoner av dem har flytt från landet. Nästan alla är kvinnor och barn och de vet inte om de någonsin kan komma hem igen. Det är miljontals civila som nu behöver vila, vård och trygghet i andra länder. De är heller inte ensamma. I världen finns över 82 miljoner människor på flykt från krig, fattigdom eller levnadsförhållanden där klimatet har påverkats så mycket att naturen inte längre kan brukas, marken bebos och nya hälsohot uppstår.

Många flyktingar behöver hjälp med att lösa det praktiska men har också behov av medicinskt och psykosocialt stöd. Vårdförbundets medlemmar och kollegor i alla länder är redo, att med sin kunskap och erfarenhet möta många av dessa.

Vårdförbundet stöder FN:s flyktingorgan UNCHR och UNICEF som finns på plats i Ukraina och omkringliggande länder och globalt. UNHCR arbetar med allt från vatten och sanitet, till vård och evakuering från krigsområden. Därutöver pågår arbete för att skydda människor från övergrepp, exploatering, människohandel och våld. UNHCR bygger också upp barnvänliga och säkra hjälpmottagningar längs gränserna, flyktvägarna och nu i Ukrainas grannländer. UNHCR bedriver också ett målinriktat arbete kring klimatflyktingar i världen. UNICEF arbetar för barns rättigheter och hjälper barn och familjer vars liv hotas och ser till att barn snabbt får akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. UNICEF-stödda mobila team erbjuder psykosocialt stöd till barn som är traumatiserade av den kroniska otryggheten. UNHCR och UNICEF är kända som "Blue Dots" och är navet för skydd och information.

Vårdförbundet står upp för dem som drabbas i krig och konflikter, människor på flykt och de som drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser i världen - rätten till hälsa lämnar ingen utanför!