Vårdförbundet är en medlemsstyrd organisation och alla medlemmar kan vara med och påverka verksamheten och politiken. Ett sätt är att skicka in en motion.

Vad är en motion?

Motioner är förslag till förändring. Har du en idé eller förslag om vad Vårdförbundet ska tycka eller uppnå? Då kan du skriva en motion.

Alla medlemmar kan skicka in motioner. Beslut om förslaget ska genomföras eller inte tas på kongressen eller i avdelningen, beroende på vilka som berörs av den föreslagna förändringen. 

Så skriver du en engagerande och tydlig motion

Börja med att fundera över vad det är du vill ändra på eller utveckla? Vad vill du uppnå? Utgå gärna ifrån dig själv och dina erfarenheter när du skriver en motion, men tänk på att motioner inte är för individuella frågor. 

Kanske är ni flera på jobbet som har samma upplevelse eller åsikt? Skicka in motionen tillsammans! Ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. 

En motion ska innehålla tre delar: 

  1. Rubrik. En kort, kärnfull sammanfattning av vad förslaget innehåller.
  2. Beskrivning av problemet och vad ni önskar uppnå. Skriv kort och kärnfullt och tänk på att den som ska ta ställning enkelt ska kunna förstå och ta till sig förslaget. Var tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad för förändring du önskar se. Ett tips är att undvika för mycket detaljer, det kan exempelvis vara lättare att få igenom en motion som beskriver vad ni vill uppnå utan att i detalj beskriva hur detta ska gå till.
  3. Beslutsförslag, brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden "jag/vi föreslår att", därför kallas de för "att-satser". Det kan vara bra att dela upp förslaget i flera "att-satser" då det fattas beslut om varje punkt för sig. Formulera att-satserna så att det enkelt går att ta ställning till dem genom ja eller nej.

Skicka in din motion

När motionen är formulerad skickar du/ni in den till det organ som ska ta beslut.

  • Rör motionen en förändring som berör alla eller en större grupp medlemmar i Vårdförbundet passar förslaget bäst för beslut på kongressen
  • Är förändringen mer avdelningsnära skickar du motionen till din avdelning för hantering på avdelningens årsmöte.

Vad händer sen?

När styrelsen tagit emot din motion kommer de gå igenom den och sedan lämna något av nedan förslag till beslut inför de beslutande mötet. Svaret kommer att motiveras.

Din motion tas sedan upp på det demokratiska möte som du skickat den till, kongressen eller avdelningens årsmöte.  Deltagarna på mötet, det vill säga kongressombuden eller medlemmarna i avdelningen, fattar beslut om ditt förslag ska genomföras eller inte. Om de ställer sig bakom din motion skickas den vidare till Förbundsstyrelsen respektive avdelningsstyrelsen, som ser till att ditt förslag blir verklighet.  

Är du osäker och har frågor kring att skriva en motion kan du kontakta din avdelningsstyrelse.

Det här betyder motionssvaret

Bifallas – Bra idé, det ska vi göra! 
Beaktas – Bra idé, vi ska göra saker som leder till det som du vill uppnå i motionen. Men kanske inte precis på det sätt som du skrivit. 
Besvaras – detta är något Vårdförbundet redan gör eller har gjort, alternativt att det är något som vi inte påverka.
Avslås – Nej, detta ska vi inte göra.