Som sjuksköterskestudent i Sverige har du genom Vårdförbundet tillgång till ett antal internationella samarbeten, på nordisk, europeisk och världsomspännande nivå. En bra möjlighet för dig som vill lära dig mer om och engagera dig internationellt!

Nordiske Sykepleierstudenters Kontaktforum, NSSK

NSSK är ett nordiskt samarbete med träffar två gånger per år. Höstmötet hålls i samband med Sykepleiernes Samarbeid i Nordens, SSN:s, konferens. Det är studentorganisationen i det land som är värd för SSN-konferensen som håller i mötet. 

Platsen för vårmötena alterneras mellan de olika länderna. 

Studenternas deltagande

SSN sponsrar en student från varje land att delta på NSSK-mötena och de nationella studentorganisationerna eller sjuksköterskeorganisationerna betalar för en student.

Under höstmötena ges studenterna möjlighet att presentera sitt arbete för SSN:s styrelse. Ofta passar studenterna då på att lämna ut skrivelser som tagits och för upp dem för diskussion.

European Nursing Student Association, ENSA

ENSA är ett europeiskt samarbete för sjuksköterskestudenter med träffar en gång per år. ENSA har en styrelse som består av fem studenter som träffas och arbetar för ENSA:s frågor under året. 

Gör studenternas röst hörd

De europeiska studenterna har genom ENSA möjlighet att göra sin röst hörd i EFN - European Federation of Nurses Associations, eftersom ordföranden och vice ordföranden i ENSA har åhörarplats på EFN:s möten och då kan ta upp frågor som diskuterats på ENSA-mötena.

ICN Student Nurse Network

ICN, International Council of Nurses, är en internationell organisation för sjuksköterskor där Vårdförbundet är medlem.

ICN anordnar världskongressen för sjuksköterskor vartannat år. I samband med den hålls också ICN Student Network som är ett internationellt forum för sjuksköterskestudenter och där Vårdförbundet Student deltar. Våren 2015 hölls mötet i Seoul.

Kontakt

Är du intresserad av att engagera dig i Vårdförbundet Student? Kontakta oss.