Vad tjänar en barnmorska? Här visas en barnmorska i fullt arbete med att mäta en gravid kvinnas mage.

Barnmorskor och övriga medlemmar i Vårdförbundet håller lön som en av sina viktigaste frågor. Få koll på lönenivåer och löneutveckling för barnmorskor med hjälp av vår unika lönestatistik.

Här får du övergripande svar på några vanliga frågor om hur mycket en barnmorska tjänar. Läs även våra bästa tips inför löneförhandlingen, 12 tips inför det årliga lönesamtalet eller eller anmäl dig till Vårdförbundets populära lönecoachning

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik.

Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, biomedicinska analytikers och röntgensjuksköterskors löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2022. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för barnmorskor?

År 2022 var medellönen för barnmorskor som arbetar i region 42 236 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel ob-tillägg.

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Arbetsgivaren kan ta bort arbetsuppgifterna och därmed lönetillägget när den överenskomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att din grundlön är bra.

Vad är ingångslönen för en barnmorska 2022?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning, och all relevant erfarenhet ska vägas in när lönen sätts. Både den från utbildning, arbete inom vården och annat som kan komma till nytta i arbetet. 

Tänk på!

Hos vissa arbetsgivare är det vanligt med så kallade utbildningsanställningar under den tid man vidareutbildar sig till barnmorska. Det är viktigt att se över och fundera noga på villkoren i ett sådant avtal. De kan till exempel innehålla villkor om att den anställda blir återbetalningsskyldig om hen inte jobbar kvar i två år. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt innan du skriver på för en utbildningstjänst.

Hur ser löneutvecklingen ut för barnmorskor?

Löneutvecklingen för barnmorskor har under många år varit bra men löneläget är i snitt för lågt. Vårdförbundet arbetar för att du som barnmorska ska värderas utifrån din utbildning, kompetens och ansvar samt för det samhällsviktiga arbete du gör.

Hur har barnmorskors löner utvecklats de senaste åren?

KR-sektorn

Mellan 2021 och 2022 ökade en barnmorskas lön med i snitt 5,8 % eller 2 300 kronor i månaden.

Hur får man högre lön som barnmorska?

Var med i Vårdförbundet, ställ krav vid löneförhandling, byt tjänst eller anmäl dig till vår populära lönecoachning är några saker du kan göra för att höja din lön som barnmorska.

En annan viktig sak är att vara noggrann med hur villkoren ser ut när du går över från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska, om du är kvar hos samma arbetsgivare. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vanligt att barnmorskestudenter har så kallade utbildningsanställningar. Om en utbildningsanställning ska gå över till en vanlig anställning är det viktigt att lönen du får som färdigutbildad och legitimerad förhandlas separat. Antingen kan du göra det redan när du skriver på för utbildningstjänsten, det kan också regleras i avtalet att du och arbetsgivaren förhandlar den lönen när du är färdig barnmorska. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt innan du skriver på för en anställning.

Viktigt att kunna göra lönekarriär under hela yrkeslivet

Vårdförbundets lönepolitik innebär att medlemmarna ska ha bra förstagångslön, ha en god löneutveckling, möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid och att erfarenhet ska löna sig. Det innebär också att lönen ska vara individuell och differentierad och att vi vill se en ökad lönespridning – i takt med att din erfarenhet och yrkesskicklighet växer, ska också din lön göra det.

I flera av våra löneavtal har vi skrivningar om särskilt yrkesskickliga. Bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper gör att det är viktigare än någonsin att kunna rekrytera och behålla erfarna och särskilt yrkesskickliga kollegor.

Det är dessa som skapar stabilitet i verksamheten, som vägleder mindre erfarna in i yrket, skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla kollegor och bidrar till en ständigt lärande organisation. De ska ha en lön och löneutveckling som speglar den insatsen.

Även mindre erfarna kollegor gynnas av en ökad lönespridning där särskilt yrkesskickliga ligger betydligt högre i lön. En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär är nämligen viktiga delar som gör ett yrke attraktivt och att unga väljer att studera till yrket.

Vad innebär särskilt yrkesskicklig?

Var tjänar man bäst som barnmorska?

De flesta barnmorskor jobbar på förlossningsavdelningar, mödravårdscentraler, barnmorskemottagningar, vårdcentraler, gynekologiavdelningar och inom specialistmödravården. Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika typer av verksamheter.

Inom vilken region tjänar barnmorskor bäst?

Flest barnmorskor är anställda av regionerna. År 2021 var snittlönen för barnmorskor högst i följande regioner:

  1. Kronoberg (46 260 kr/mån)
  2. Jämtland och Härjedalen (43 726 kr/mån)
  3. Stockholm (43 317 kr/mån)

Var kan jag hitta mer lönestatistik för barnmorskor?

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om barnmorskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Studerar du till barnmorska?

Studerar du till barnmorska? Varmt välkommen att bli medlem i Vårdförbundet! Under studietiden kan du få reducerad medlemsavgift

Jag vill bli medlem!