Vad tjänar en barnmorska? Här visas en barnmorska i fullt arbete med att mäta en gravid kvinnas mage.

Barnmorskor och övriga medlemmar i Vårdförbundet håller lön som en av sina viktigaste frågor. Få koll på lönenivåer och löneutveckling för barnmorskor med hjälp av vår unika lönestatistik.

Här får du övergripande svar på några vanliga frågor om hur mycket en barnmorska tjänar. Läs även våra bästa tips inför löneförhandlingen, 12 tips inför det årliga lönesamtalet eller ta hjälp av Vårdförbundets lönecoacher. För att bli en riktigt vass löneförhandlare när du går in i en ny tjänst – se vår digitala guide.

Logga in eller bli medlem för att ta del av all lönestatistik.

Är du intresserad av lönerna för någon av de andra yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar? Läs om sjuksköterskors, biomedicinska analytikers och röntgensjuksköterskors löner.

Därför är statistiken eftersläpande

De flesta uppgifterna om lönenivåer är från 2020. Att lönestatistiken har relativt lång eftersläpning beror på att både arbetsgivarna och vi på Vårdförbundet behöver bearbeta statistiken innan den publiceras. Läs mer om var statistiken kommer ifrån.

Vad är medellönen för barnmorskor?

År 2020 var medellönen barnmorskor 39 325 kronor i månaden innan skatt. Den summan innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel ob-tillägg.

Tänk på!

Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. Arbetsgivaren kan ta bort arbetsuppgifterna och därmed lönetillägget när den överenskomna tiden för uppgifterna har passerat. Därför är det viktigt att din grundlön är bra.

Vad är ingångslönen för en barnmorska 2021?

Vi på Vårdförbundet pratar hellre om förstagångslön än ingångslön. Enligt kollektivavtalet tillämpas individuell lönesättning, och all relevant erfarenhet ska vägas in när lönen sätts. Både den från utbildning, arbete inom vården och annat som kan komma till nytta i arbetet. Förstagångslönerna för barnmorskor var 2020 cirka 34 000–37 000 kronor i månanden.

Tänk på!

Hos vissa arbetsgivare är det vanligt med så kallade utbildningsanställningar under den tid man vidareutbildar sig till barnmorska. Det är viktigt att se över och fundera noga på villkoren i ett sådant avtal. De kan till exempel innehålla villkor om att den anställda blir återbetalningsskyldig om hen inte jobbar kvar i två år. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt innan du skriver på för en utbildningstjänst.

Hur ser löneutvecklingen ut för barnmorskor?

Löneutvecklingen för barnmorskor genom arbetslivet har historiskt sett varit dålig. Detta är något Vårdförbundet har arbetat och fortsätter arbeta hårt för att förändra, och det syns förbättringar. Vårt mål är att barnmorskor ska fördubbla sin lön under ett yrkesliv.

I det centrala kollektivavtal som gäller till och med mars 2022 (HÖK 19) finns en tydlig prioritering av höjda löner för särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig samt krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet. Halvvägs in i avtalsperioden syntes att en del arbetsgivare prioriterat särskilt erfarna och yrkesskickliga barnmorskor, men att det finns mer att göra.

Hur har barnmorskors löner utvecklats de senaste åren?

Offentlig sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en barnmorskas lön med i snitt 4,0 % eller 1 502 kronor i månaden.

Privat sektor

Mellan 2019 och 2020 ökade en barnmorskas lön med i snitt 2,5 % eller 992 kronor i månaden. Detta är statistik från Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat sektor.

Löneutveckling privat och offentlig sektor

Särskilt yrkesskickliga barnmorskor ska prioriteras

Det sifferlösa centrala kollektivavtalet har varit positivt för utvecklingen av barnmorskors löner de senaste åren, med årliga löneökningar över det så kallade industrimärket. Men fördelningen av löneökningarna har tidigare varit sned, unga och mindre erfarna har haft bättre utveckling. Vårdförbundets mål är att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska ha en löneökning på 10 000 kronor i månaden mellan 2019 och 2022.

Hur får man högre lön som barnmorska?

Var med i Vårdförbundet, ställ krav vid löneförhandling och byt tjänst är några saker du kan göra för att höja din lön som barnmorska. En annan viktig sak är att vara noggrann med hur villkoren ser ut när du går över från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska, om du är kvar hos samma arbetsgivare. Här kan du läsa om vad Vårdförbundet gör för att höja din lön och vad du själv kan göra för att få högre lön.

Tänk på!

Det är vanligt att barnmorskestudenter har så kallade utbildningsanställningar. Om en utbildningsanställning ska gå över till en vanlig anställning är det viktigt att lönen du får som färdigutbildad och legitimerad förhandlas separat. Antingen kan du göra det redan när du skriver på för utbildningstjänsten, det kan också regleras i avtalet att du och arbetsgivaren förhandlar den lönen när du är färdig barnmorska. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt innan du skriver på för en anställning.

Var tjänar man bäst som barnmorska?

De flesta barnmorskor jobbar på förlossningsavdelningar, mödravårdscentraler, barnmorskemottagningar, vårdcentraler, gynekologiavdelningar och inom specialistmödravården. Logga in eller bli medlem för att ta del av lönestatistik för olika typer av verksamheter.

Inom vilken region tjänar barnmorskor bäst?

Flest barnmorskor är anställda av regionerna. År 2020 var snittlönen för barnmorskor högst i följande regioner:

  1. Kronoberg (42 891 kr/mån)
  2. Västmanland (41 060 kr/mån)
  3. Stockholm (40 998 kr/mån)

Läs om vilka regioner som hade bäst respektive sämst löneutveckling mellan 2019 och 2020.

Var kan jag hitta mer lönestatistik för barnmorskor?

Logga in eller ansök om att bli medlem i Vårdförbundet för att ta del av all statistik om barnmorskors löner. Där kan du bland annat jämföra med andra i samma sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Studerar du till barnmorska?

Studerar du till barnmorska? Varmt välkommen att bli medlem i Vårdförbundet! Vi jobbar för dina villkor, yrkesutveckling och finns alltid här för rådgivning och stöd genom Vårdförbundet Direkt. 

Jag vill bli medlem!