• Från vänster: Michel Silvestri, Janí Stjernström, Catrin Johansson, Jane Stegring, Madelene Meramveliotaki, Sineva Ribeiro, Peter Blom, Marie-Charlotte Nilsson, Ann Johansson, Åsa Mörner, Ragnhild Karlsson.

Förbundsstyrelsen har ansvar för förbundets samlade verksamhet.

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för hela den samlade verksamhet som Vårdförbundet genomför. Dels för den del som drivs nationellt och handlar om att påverka vårdens utveckling, förutsättningarna för din yrkesutveckling och villkoren i ditt arbetsliv.  Och dels om den verksamhet som genomförs i avdelningarna och av förtroendevalda på arbetsplatserna. Förbundsstyrelsen ger riktlinjer och fattar beslut som ger gemensamma ramar åt all vår verksamhet.

Förbundsstyrelsen får sitt uppdrag av kongressen, som också är det tillfälle då styrelsen väljs. Det är styrelsens ansvar att leda de förtroendevalda som i sin tur ska genomföra det som kongressen har bestämt och att målen uppnås. För att det ska fungera krävs det att styrelsen säkerställer att dialogen mellan förtroendevalda och med medlemmar hålls levande.

En av de viktiga uppgifter som förbundsstyrelsen har är att utveckla och teckna centrala kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren för dig och andra medlemmar. En annan viktig uppgift är att driva på hur vården utvecklas genom att påverka de politiker och andra beslutsfattare som ansvarar för vårdens förutsättningar.

Under perioden 2018-2022 är detta Vårdförbundets förbundsstyrelse:

Förbundsordförande

Sineva Ribeiro

Vice ordförande

Ann Johansson

Ragnhild Karlsson

Ledamöter

Catrin Johansson

Jane Stegring

Janí Stjernström

Madelene Meramveliotaki

Marie-Charlotte Nilsson

Michel Silvestri

Peter Blom

Åsa Mörner